Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑
Aktuální dotace pro veřejný sektor

Vážení čtenáři Dotačních novin. Jako každý měsíc Vám přinášíme elektronickou verzi našich Dotačních novin, ve kterých se opět můžete těšit na nejaktuálnější informace o dotacích. V zářijovém vydání se mimo jiné dočtete o Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 a aktivitách, které budou v tomto programu podpořeny. Dále Vám také přineseme informace o zajímavých, aktuálně otevřených výzvách. Podprogram ministerstva financí nabízí dotaci obcím na rozvoj a obnovu materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Až 70 % dotaci mohou využít obce, neziskové organizace a další subjekty na projekty z oblasti prevence a podpory zdraví. Města a obce mohou do 10. 10. 2014 využít dotaci na vytvoření ucelených bezbariérových tras a až do 30. 10. 2014 lze podávat žádosti o dotaci na záchranu a obnovu kulturních památek poškozených při povodních a přívalových srážkách v červnu roku 2013.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.
Ing. Petra Králíčková
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Ing. Petra Králíčková

Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst
Podprogram Ministerstva financí nabízí dotaci na rozvoj a obnovu materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Tento program se týká obcí, ve kterých v souvislosti se suburbanizačním rozvojem vzniká potřeba neodkladně řešit zabezpečení potřebných kapacit v základním školství. Žádosti je možné předkládat do 5. prosince 2014. Podrobnější informace o aktuálně otevřené výzvě se dočtete zde.


Program Péče o děti a dorost a program Prevence kriminality
Do 17. 10. 2014 mohou neziskové organizace, příspěvkové organizace, orgány samosprávy, ústavy a další subjekty podávat žádosti o finanční podporu z oblasti prevence a podpory zdraví. Projekty by měly dosáhnout pozitivních změn v životním stylu a chování dětí a mládeže. Dotaci je možné čerpat max. do výše 70 % rozpočtovaných nákladů. Pro další informace se podívejte na konkrétní výzvu.

II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2015
Města a obce mohou využít dotaci na vytvoření ucelených bezbariérových tras, jež by zajistily svobodný a bezpečný pohyb všem obyvatelům a návštěvníkům daných lokalit. Komplexní návrh na odstranění bariér ve městě, který zahrnuje bariérovou trasu a řešení zpřístupnění objektů, je možné podávat do 10. 10. 2014. Více informací se dočtete zde.


Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami
Až do 30. 10. 2014 lze využít dotaci Ministerstva kultury na záchranu a obnovu kulturních památek poškozených při povodních a přívalových srážkách v červnu roku 2013. O celkem 544 mil. Kč se mohou ucházet státní organizace, kraje, města, obce, fyzické osoby, církve, náboženské společnosti a kulturní instituce. Podrobnější informace o aktuálně otevřené výzvě naleznete zde.

Operační program Životní prostředí 2014-2020
V tomto čísle si přiblížíme další z operačních programů nového sedmiletého programového období, tentokrát Operační program Životní prostředí. V článku se dočtete, na co budou zaměřeny jeho prioritní osy a nahlédnete do výběru podporovaných aktivit, díky kterým můžete začít plánovat a připravovat projekty ve Vaší obci nebo městě! Více se dozvíte v tomto článku.