Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
Naši konzultanti
Vážení čtenáři Dotačních novin,

i v červnovém čísle vás budeme informovat ze světa dotací a grantů. Samozřejmě nebudou chybět ani informace o aktuálně otevřených výzvách. Nejprve vás však seznámíme se zveřejněnými výzvami z operačního programu Životní prostředí, které byly dne 19. 6. 2015 vyhlášeny. První z vyhlášených výzev je zaměřena na snižování emisí stacionárních zdrojů. Další výzva je určena na výstavbu a modernizaci kompostáren. Názorový článek o portálu MS 2014+ vám představí nejen faktické informace, ale i aktuální nástrahy tohoto systému. Dále vám přinášíme informace o dotacích pro


začínající podnikatele na pořízení strojního vybavení, technologií a patentových licencí. V neposlední řadě vám představíme program Kreativní Evropa

Určitě jste si již všimli nové podoby Dotačních novin. Naší snahou je podávat vám našim čtenářům informace takovým způsobem, abyste měli možnost rychle se zorientovat v nových dotačních příležitostech. Doufáme, že v novém designu budete číst náš měsíčník ještě raději.  

Inspirativní čtení vám přeje celá redakce Dotačních novin.
Aktuálně vyhlášená výzva je určena subjektům soukromého sektoru, jejichž cílem je snížení emisí stacionárních zdrojů.
PŘEDMĚT DOTACE: snížení emisí těkavých látek, náhrada a rekonstrukce stacionárních zdrojů, obměna technologií za účelem snížení produkovaných emisí, pořízení vodních clon a skrápění, mlžících zařízení.

ŽADATEL: podnikatelské subjekty, obchodní společnosti, fyzické osoby podnikající.

VÝŠE PODPORY: 85 %, v případě výměny lokálního zdroje tepla v objektech nenapojených na SZTE s max. hranicí do 60 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 14. srpna do 13. listopadu 2015.

 
Subjekty soukromého sektoru mohou v rámci této výzvy realizovat projekty vedoucí ke zvýšení podílu materiálového využití odpadů.
PŘEDMĚT DOTACE: výstavba / vybavení / modernizace kompostáren.

ŽADATEL: podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající, obchodní společnosti.

VÝŠE PODPORY: max. 85 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 14. srpna do 13. listopadu 2015.


 
Monitorovací systém MS2014+ pro programové období 2014-2020 je nejkomplexnější informační systém v České republice.
 
Plně nahrazuje tři rozdílné systémy (v gesci ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva životního prostředí a ministerstva pro místní rozvoj). 
Sjednocuje a dle ministerstva pro místní rozvoj by měl výrazně zjednodušovat proces podávání žádosti o dotaci. Ostrý provoz však tomuto tvrzení bohužel neodpovídá.


 
Program Technologie je určen začínajícím podnikatelům na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
PŘEDMĚT DOTACE: stroje, zařízení, technologie, patentové licence.

ŽADATEL: mikropodniky s podnikatelskou historií max. 3 roky.

VÝŠE PODPORY: max. 45 %, maximálně však 225 tis. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 1. června do 31. října 2015.

 
Michal Dufek Hlavním argumentem pro vytvoření jednotného monitorovacího systému bylo zjednodušit a sjednotit proces pro podávání žádostí. Praktické zkušenosti po prvním měsíci práce s tímto systémem ovšem tolik důvodů k optimismu nedávají.

Ing. Michal Dufek,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Záměrem programu je posílit konkurenceschopnost Evropy v kultuře, filmu a ostatních kreativních odvětvích a zároveň podporovat zachování kulturní a jazykové rozmanitosti.
PŘEDMĚT DOTACE: společné kulturní akce (výstavy, festivaly, autorská čtení).

ŽADATEL: Organizace v oblasti kulturních a kreativních odvětví.

VÝŠE PODPORY: max. 2 mil. euro.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od července do 7. října 2015.


 
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
cyrrus advisory

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2015 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny