Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
Naši konzultanti
Vážení čtenáři Dotačních novin,

I v červencovém čísle vás budeme informovat o novinkách ze světa dotací a grantů. Samozřejmě nebudou chybět ani informace o aktuálně otevřených výzvách. Nejprve vás však seznámíme s výzvami z Programu rozvoje venkova, ve kterém mohou zemědělští podnikatelé získat dotaci na ustájovací zařízení, pořízení strojů nebo na skladovací kapacity. Dále vám představíme výzvu na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a na transfer znalostí, dovedností a technologií mezi podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí


Podnikatelské subjekty mohou získat dotaci z OPŽP na obnovu vodních nádrží a výsadbu sídelní zeleně. Ministerstvo zemědělství umožňuje zemědělským podnikatelům a podnikatelským subjektů získat dotaci na obnovu a budování závlahových systémů. Nakonec vám představíme výzvu určenou na zvyšování kvality ve vzdělání zaměřenou na podporu výuky cizích jazyků a kurikulární reformy škol a školských zařízení.
 
Inspirativní čtení vám přeje celá redakce Dotačních novin
Program rozvoje venkova (PRV) nabízí v prvních vyhlášených výzvách zemědělským podnikatelům možnost získat dotace na pořízení strojů, ustájovací zařízení a na zpracovávání zemědělských produktů. Příjem žádostí bude zahájen v druhé polovině září 2015 a výzvy budou otevřeny 14 dní.

Podrobnější informace o podporovaných aktivitách a novinkách z PRV se dočtete zde.
Výzva z programu Aplikace je určena na získávání potřebných znalostí pro vývoj nových produktů, materiálů a služeb prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
PŘEDMĚT DOTACE: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

ŽADATEL: podnikatelský subjekt, organizace pro výzkum a šíření znalostí

VÝŠE PODPORY: až 70 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. září 2015

 
Účelem programu je transfer znalostí, souvisejících technologií a dovedností mezi podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí.
PŘEDMĚT DOTACE: vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí

ŽADATEL: podnikatelský subjekt, organizace pro výzkum a šíření znalostí

VÝŠE PODPORY: až 70 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 31. srpna 2015

 
Výzva je určena na projekty vedoucí k posílení přirozených funkcí krajiny, např. obnovu vodních nádrží – rybníků a výsadbu sídelní zeleně.
PŘEDMĚT DOTACE: zprůchodnění migračních bariér, vytváření a regenerace krajinných prvků a struktur

ŽADATEL: podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající

VÝŠE PODPORY: až 100 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 14. října 2015

 
Program je zaměřen na obnovu a budování závlahového detailu a obnovu, budování či optimalizaci závlahových systémů.
PŘEDMĚT DOTACE: výstavba a obnova odběrných objektů, závlahových nádrží, závlahových soustav a kanálů

ŽADATEL: zemědělský podnikatel nebo podnikatelský subjekt (právnická osoba provozující závlahové zařízení sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, který je alespoň z 60 % vlastněn zemědělskými prvovýrobci)

VÝŠE PODPORY: max. 5 mil. Kč

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. září 2015

 
Výzva je určena pro školy se sídlem mimo Prahu na zvyšování kvality počátečního vzdělávání.
PŘEDMĚT DOTACE: podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích, podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení

ŽADATEL: základní a střední školy mimo hl. m. Prahu

VÝŠE PODPORY: až 100 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 28. srpna do 13 hod

 
Michal Dufek Příjem předběžných žádostí OPPIK je již v polovině a zbývá poslední měsíc pro podání Předběžných žádostí. Nově byly zveřejněny pokyny k realizaci výběrového řízení a čestná prohlášení ze strany CzechInvestu již byla opravena.

Ing. Michal Dufek,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
cyrrus advisory

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2015 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny