Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
Naši konzultanti
Vážení čtenáři Dotačních novin,

i v červnovém čísle vás budeme informovat o novinkách ze světa dotací a grantů. Samozřejmě nebudou chybět ani informace o aktuálně otevřených výzvách. Nejprve vás však seznámíme se zveřejněnými výzvami z operačního programu Životní prostředí, které byly dne 19. 6. 2015 vyhlášeny. V prvních výzvách lze využít dotaci na protipovodňovou ochranu a na zvýšení materiálního a energetického využití odpadů. Na projekty v oblasti ochrany životního prostředí lze získat dotaci z programu LIFE+. Na konec vás seznámíme s programem Interreg Europe, který podporuje spolupráci a výměnu vzájemných


zkušeností mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje. 

Určitě jste si již všimli nové podoby Dotačních novin. Naší snahou je podávat vám našim čtenářům informace takovým způsobem, abyste měli možnost rychle se zorientovat v nových dotačních příležitostech. Doufáme, že v novém designu budete číst náš měsíčník ještě raději.  


Inspirativní čtení vám přeje celá redakce Dotačních novin.
Výzva je určena na hospodaření se srážkovými vodami intravilánu a na stabilizování nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost.
PŘEDMĚT DOTACE: stabilizování a sanace svahových nestabilit, vsakovací šachty, retenční nádrže s regulací odtoku, vsakovací a retenční zařízení.

ŽADATEL: obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, městské části hl. města Prahy, veřejné výzkumné instituce.

VÝŠE PODPORY: max. 85 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 14. srpna do 13. listopadu 2015.

 
Aktuálně vyhlášená výzva je zaměřena na budování a rozšiřování varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni.
PŘEDMĚT DOTACE: systémy předpovědní povodňové služby, varovné a výstražní systémy, digitální povodňové plány.

ŽADATEL: obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, městské části hl. města Prahy, veřejné výzkumné instituce.

VÝŠE PODPORY: max. 85 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 14. srpna do 13. listopadu 2015.


 
Cílem výzvy je podpořit projekty, jejichž cílem je modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, včetně modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
PŘEDMĚT DOTACE: sběrné nádoby na biodpad, barevné kontejnery na separovaný odpad, výstavba a vybavení sběrných dvorů.

ŽADATEL: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatní veřejnoprávní subjekty.

VÝŠE PODPORY: max. 85 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 14. srpna do 13. listopadu 2015.

 
Operační program Životní prostředí je stěžejním programem, který mohou obce využít k realizaci svých záměrů. Oproti minulému období je celková finanční alokace nižší. Z toho důvodu je program zaměřen na naléhavější problémy. To se projevuje v přísnějším bodovém hodnocení v některých prioritních osách.
Změní se podmínky pro způsobilé i nezpůsobilé výdaje, nutnost dokládat stanovisko kraje a ČIŽP, podmínky pro projektovou dokumentaci a další.

 
Vyhlášená výzva je zaměřena na projekty, které přispívají k řešení problémů v oblasti životního prostředí.
PŘEDMĚT DOTACE: pilotní a ukázkové inovativní projekty v oblasti odpadové politiky, vodních zdrojů, účinného využívání přírodních zdrojů, vliv životního prostředí na zdraví včetně chemikálií a hluku a ovzduší a emise včetně problematiky kvality ŽP ve městech.

ŽADATEL: státní a veřejnoprávní orgány, soukromé obchodní organizace a společnosti, soukromé nekomerční organizace a společnosti.

VÝŠE PODPORY: max. 60 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 1. října 2015.


 
Alžběta Klimešová V následujících letech můžeme očekávat přísnější bodové hodnocení žádostí o dotaci z OP Životní prostředí a menší alokaci oproti minulému programovému období. Na druhou stranu, stále je ve hře v přepočtu více jak 70 mld. Kč na ekologicky zaměřené projekty.

Ing. Alžběta Klimešová,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Dotace podporuje spolupráci a výměnu vzájemných zkušeností mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje.
PŘEDMĚT DOTACE: podporovány budou projekty v oblastech: výzkumu, technologického rozvoje a inovace, konkurenceschopnosti malých a středních podniků, nízkouhlíkového hospodářství, životního prostředí a účinného nakládání se zdroji.

ŽADATEL: národní, regionální nebo místní orgány veřejné správy, soukromé neziskové subjekty, veřejnoprávní instituce (např. regionální rozvojové agentury, organizace podporující podnikání, vysoké školy).

VÝŠE PODPORY: max. 85 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 31. července 2015.


 
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
cyrrus advisory

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2015 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny