Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
Naši konzultanti
Vážení čtenáři Dotačních novin,

I v červencovém čísle vás budeme informovat o novinkách ze světa dotací a grantů. Samozřejmě nebudou chybět ani informace o aktuálně otevřených výzvách. Nejprve vás však seznámíme s výzvami z Programu rozvoje venkova, ve kterých mohou obce získat dotaci na lesnickou infrastrukturu a technologie pro lesní hospodářství. Dále vám představíme výzvu určenou na zvyšování kvality ve vzdělání zaměřenou na podporu výuky cizích jazyků a podporu kurikulární reformy škol a školských zařízení. Muzea, galerie a další subjekty hospodařící se sbírkami muzejní povahy mohou získat dotaci na restaurování a konzervování sbírkových předmětů a ochranu památek před nepříznivými vlivy prostředí. 


Na konec vám představíme výzvu, jež je zacílena na výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu. Dnes je také očekáváno vyhlášení první výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu! Výzva umožní požádat o dotace na vybrané úseky silnic II. a III. třídy a také na tvorbu územních plánů. Vzhledem k termínu uzávěrky dotačních novin vás o detailních informacích budeme informovat v aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje celá redakce Dotačních novin.
Program rozvoje venkova (PRV) nabízí obcím jedinečnou možnost získat dotace na vybudování lesnické infrastruktury a na techniku pro lesní hospodaření. Příjem žádostí bude zahájen v druhé polovině září 2015 a výzvy budou otevřeny 14 dní.

Podrobnější informace o podporovaných aktivitách a novinkách z PRV se dočtete zde
Výzva je určena pro školy se sídlem mimo Prahu na zvyšování kvality počátečního vzdělávání.
PŘEDMĚT DOTACE: podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích, podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení

ŽADATEL: základní a střední školy mimo hl. m. Prahu

VÝŠE PODPORY
: až 100 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 28. srpna do 13 hod

 
Výzva je určena na ochranu památek před nepříznivými vlivy prostředí.
PŘEDMĚT DOTACE: restaurování, konzervování sbírkových předmětů, vybavení a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť muzeí a galerií

ŽADATEL: muzea, galerie, historické knižní fondy a subjekty hospodařící se sbírkami muzejní povahy, subjekty spravující kulturní památky

VÝŠE PODPORY
až 90 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 15. srpna 2015

 
Program je zacílen na výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu včetně souvisejících vodárenských objektů.
PŘEDMĚT DOTACE: výstavba vodovodů, dostavba kanalizačních systémů, rekonstrukce a intenzifikace ČOV

ŽADATEL: obce, svazky obcí

VÝŠE PODPORY
až 70 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 14. srpna do 15 hod

 
Alžběta Klimešová Od 14.8.2015 bude probíhat příjem žádosti v OPŽP. Konkrétně se bude jednat o projekty zaměřené na svoz a separaci odpadů, budování kompostáren, budování krajinných prvků, výsadbu zeleně apod.

Ing. Alžběta Klimešová,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
cyrrus advisory

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2015 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny