Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
Naši konzultanti
Vážení čtenáři,

V srpnovém čísle Dotačních novin vám znovu představíme nové dotační příležitosti.
Podnikatelé ze zpracovatelského sektoru by se měli určitě podívat na mimořádnou výzvu z programu Rozvoj, která jim ještě letos umožní získat dotaci na nákup nových strojů, je však třeba jednat takřka bleskově. Na dotační podporu se mohou těšit také takzvaní sociální podnikatelé, kteří zaměstnávají osoby znevýhodněné na trhu práce. Na svoje projekty mohou získat až 85% podporu. Vyhlášeny byly například dotace na podporu zemědělských, lesnických podniků a výzkumných aktivit v oblasti zemědělství, rybolovu, potravinářství, vodního a lesního hospodářství.


Další zajímavou příležitost nabízí operační program Zaměstnanost. Aktuálně otevřená výzva umožňuje získat dotaci například na pořádání příměstských táborů pro děti nebo příspěvek na dopravu dětí do školy a ze školy. Žádat zde mohou provozovatelé dané infrastruktury v celé ČR! 

Celkově mohou nyní podnikatelé využít více než 175 dotačních programů otevřených pro příjem žádostí o podporu. 


Inspirativní čtení vám přeje celá redakce Dotačních novin.
Ministerstvu průmyslu a obchodu zůstaly nevyčerpané prostředky z programového období 2007-2013, rozhodlo se tak ještě na poslední chvíli vyhlásit 4. prodloužení výzvy z programu Rozvoj. Podnikatelé ve zpracovatelském průmyslu tak mohou získat až 30.000.000 Kč dotaci na nákup nových strojů a zařízení. Projekty je však nezbytné kompletně zrealizovat i proplatit do konce roku 2015. Podívejte se na kompletní informace.
Dotace z OPZ je určena na vznik a rozvoj podniků, které jsou zakládány s veřejně prospěšným cílem a zaměstnávají osoby hůře uplatnitelné na trhu práce.
OP Zaměstnanost – Podpora sociálního podnikání
PŘEDMĚT DOTACE: vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

ŽADATEL: podnikatelský subjekt dodržující principy sociálního podnikání

VÝŠE PODPORY: až 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. listopadu 2015

 
Dotační Manager
Zemědělští podnikatelé mohou znovu získat zajímavou podporu na investice v živočišné i rostlinné výrobě.
Investice do zemědělských podniků
PŘEDMĚT DOTACE: investice do zemědělských staveb a technologií, pořízení speciálních mobilních strojů, nákup zemědělských nemovitostí

ŽADATEL: zemědělský podnikatel, skupina zemědělců

VÝŠE PODPORY: až 60 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 12. října 2015

 
Program rozvoje venkova nabízí až 50% dotaci na nákup techniky pro hospodaření v lesích.
Technika a technologie pro lesní hospodářství
PŘEDMĚT DOTACE: nákup strojů a technologií pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů, pořízení koní, stroje pro zpracování těžebních zbytků, přípravu půdy před zalesněním a pro školkařskou činnost

ŽADATEL: fyzické i právnické osoby hospodařící v lesích

VÝŠE PODPORY: až 90 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 12. října 2015

 
Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství, rybolovu, potravinářství, vodního a lesního hospodářství.
Komplexní a udržitelné systémy v zemědělství
PŘEDMĚT DOTACE: výzkum v oblasti udržitelných zemědělských systémů, lesního a vodního hospodářství a podpora politiky agrárního sektoru

ŽADATEL: výzkumné podniky nebo fyzické a právnické osoby, které vykonávají hospodářskou činnost a které řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných zdrojů

VÝŠE PODPORY: až 50 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 25. září 2015

 
Dotace na podporu služeb péče o děti v době mimo školní vyučování mohou čerpat nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení.
Nové dotace na školky, tábory a hlídání dětí
PŘEDMĚT DOTACE: zakládání a provozování školních družin a klubů, skupinová doprava do/ze školy (školní autobusy), zajištění doprovodu dětí na kroužky, nepobytové příměstské tábory

ŽADATEL: fyzické i právnické osoby s identifikačním číslem (IČ)

VÝŠE PODPORY: až 100 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 16. října 2015

 
Michal Dufek Většina výzev z prvního kola OP PIK, největšího dotačního programu na podporu podnikatelů, uzavírá příjem předběžných žádostí s koncem srpna! Využijte posledních dní k přípravě předběžných žádostí. MPO rozděluje více než čtvrtinu alokace pro celé programové období.

Ing. Michal Dufek,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
cyrrus advisory

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2015 Cyrrus Advisory, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny