Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
Naši konzultanti
Vážení čtenáři,

jako každý měsíc vám přinášíme aktuální dotační příležitosti pro města a obce. Můžete se těšit na září, kdy vyjde další číslo tištěných Dotačních novin, které vám například přiblíží práci s novým systémem pro správu dotací, MS2014+. V dnešním shrnutí se můžete dočíst o dotacích na tvorbu a změny územních plánů nebo zcela novém dotačním programu na podporu pořádání příměstských táborů pro děti nebo příspěvek na dopravu dětí do školy a ze školy.


Dále představíme dotační tituly na podporu hospodaření v lesích a nákup lesnické infrastruktury, či program na likvidaci ekohavárií a odstraňování černých skládek.

Celkově mohou nyní obce a města využít více než 220 dotačních programů otevřených pro příjem žádostí o podporu. 


Inspirativní čtení vám přeje celá redakce Dotačních novin.
Stejně jako v předchozích letech je otevřen program na zpracování nebo změnu územních plánů. Dotaci mohou získat obce s rozšířenou působností a její výše představuje až 90 % vynaložených výdajů. Podávat žádosti o podporu je možné až do 31. 3. 2017!

Podrobnější informace se dočtete zde
Dotace na podporu služeb péče o děti v době mimo školní vyučování mohou čerpat všechny obce i města, tentokrát i subjekty z Prahy.
Nové dotace na školky, tábory a hlídání dětí
PŘEDMĚT DOTACE: zakládání a provozování školních družin a klubů, skupinová doprava do/ze školy (školní autobusy), zajištění doprovodu dětí na kroužky, nepobytové příměstské tábory

ŽADATEL: fyzické i právnické osoby s identifikačním číslem (IČ)

VÝŠE PODPORY
: až 100 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 16. října 2015

 
Dotační Manager
Program rozvoje venkova nabízí až 50% dotaci na nákup techniky pro hospodaření v lesích.
Technika a technologie pro lesní hospodářství
PŘEDMĚT DOTACE: nákup strojů a technologií pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů, pořízení koní, stroje pro zpracování těžebních zbytků, přípravu půdy před zalesněním a pro školkařskou činnost

ŽADATEL: fyzické i právnické osoby hospodařící v lesích

VÝŠE PODPORY
až 50 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 12. října 2015

 
Program poskytuje financování na rekonstrukci a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či hustoty pokrytí lesními cestami.
Lesnická infrastruktura
PŘEDMĚT DOTACE: rekonstrukce a výstavba lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení, částečně nákup pozemků

ŽADATEL: fyzické i právnické osoby hospodařící v lesích

VÝŠE PODPORY
až 80 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 12. října 2015

 
Kraje a obce mohou získat dotace na odstranění nelegálních skládek odpadů či sanaci starých ekologických zátěží.
Odstranění a rekultivace černých skládek a řešení ekologických zátěží
PŘEDMĚT DOTACE: odstranění nelegálních skládek odpadů, sanace starých ekologických zátěží (akutní sanační zásahy, které minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně hrozící riziko vzniku ekologické havárie)

ŽADATEL: kraje a obce

VÝŠE PODPORY
až 80 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. září 2015 nebo do vyčerpání alokace

 
Alžběta Klimešová OP Životní prostředí 2014-2020 již přijímá žádosti o dotace, postupně se přidávají další programy. Projekty jsou administrovány v novém systému MS2014+. Správa zatím není úplně ideální, nezapomeňte si proto na přípravu vyhradit dostatek času. Více informací naleznete v našich tištěných dotačních novinách.

Ing. Alžběta Klimešová,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2015 Cyrrus Advisory, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny