Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
Naši konzultanti
Vážení čtenáři Dotačních novin,

V aktuálním podzimním čísle vás budeme informovat o novinkách ze světa dotací a grantů. Samozřejmě nebudou chybět ani informace o aktuálně otevřených výzvách.

Nejprve se můžete začíst do článku, který informuje o opětovném posunutí příjmu plných žádostí z OPPIK. Dále vás seznámíme s výzvami z Operačního programu Rybářství, ve kterém lze získat až 50% dotaci na recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, dále pak na inovativní metody a technologie vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti rybářských subjektů.


Za zmínku určitě stojí také již aktuální příjem žádostí z Programu rozvoje venkova. Předběžné žádosti lze až do 30. 11. 2015 podávat v programu Inovace (OPPIK) a využít tak dotaci na produktovou, procesní, organizační či marketingovou inovaci podniku.

Inspirativní čtení vám přeje celá redakce Dotačních novin.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, jakožto největší dotační program na podporu podnikatelů, opět nezvládá příjem plných žádostí ve stanoveném termínu. Vzhledem k nefunkčnosti informačního systému MS2014+ byl stanoven nový termín pro příjem plných žádostí a to 1. 12. 2015. Budou zachovány transparentní podmínky pro všechny? Více informací se dočtete v našem článku.
Účelem programu je zvýšení konkurenceschopnosti akvakultury v produkční i zpracovatelské oblasti stimulací vývoje a aplikací inovací a zavádění nových nebo zdokonalených produktů nebo procesů.
OP Rybářství - 2.1. Inovace
PŘEDMĚT DOTACE: podpora inovativních metod a technologií produktových a procesních inovací vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti rybářských subjektů

ŽADATEL: podniky akvakultury spolupracující s partnerem projektu. Partner projektu je veřejný nebo soukromý subjekt

VÝŠE PODPORY: až 50 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 21. října 2015 do 3. listopadu 2015

 
Dotační Manager
Výzva je zaměřena na investice do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb s cílem nárůstu produkce z těchto zařízení.
OP Rybářství 2.4.
PŘEDMĚT DOTACE: modernizace stávajících či pořízení nových šetrných zařízení pro produkci ryb

ŽADATEL: fyzická či právnická osoba, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury

VÝŠE PODPORY: až 50 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 21. října 2015 do 3. listopadu 2015

 
Dotace pro zemědělce
Jak jsme již avizovali v minulých dotačních novinách, Program rozvoje venkova (PRV) odstartuje příjem žádosti v novém programovém období v září 2015! Od 29. 9. 2015 do 12. 10. 2015 je možné podávat žádosti o dotaci v těchto programech: 4.1.1 Investice do zemědělských podniků (podpořeny budou investice do zemědělských staveb a technologií), 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (výstavba a rekonstrukce budov, pořízení strojů, investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů a další) a dále pak 4.3.2 Lesnická infrastruktura (investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení).
Výzva z programu Inovace je určena na posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
Inovace - Výzva I.
PŘEDMĚT DOTACE: produktová, procesní, organizační a marketingová inovace podniku

ŽADATEL: podnikatelský subjekt a fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku, zemědělští podnikatelé a potravinářští podnikatele zaměřující se na podporovanou výrobu s projektem v oblasti VaV a inovací

VÝŠE PODPORY: 25 %, 35 % a 45 % = dle velikosti podniku

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. listopadu 2015

 
Michal Dufek Začíná poslední měsíc pro podání žádosti v programu Technologie I., kde mohou získat dotaci začínající podniky. Dotaci můžete získat nejenom na strojní vybavení, ale také na vybavení kanceláře, nákup tiskáren, počítačů, softwaru, apod. Žádat mohou rovněž podniky ze sektoru služeb (je třeba posoudit konkrétní CZ-NACE). Pokud jste podnikem s historií maximálně 3 roky a nejvíce 9ti zaměstnanci neváhejte využít na delší dobu poslední možnost získat podporu pro rozjezd vašeho podnikání.

Ing. Michal Dufek,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2015 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny