Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
Naši konzultanti
Vážení čtenáři,

jako každý měsíc vám přinášíme aktuální dotační příležitosti pro města a obce.

V tomto čísle se kromě jiného dozvíte podrobnosti o výzvě z IROPu na podporu aktivit vedoucích k úplnému elektronickému podání a dotacích na regulační plány.


Dále představíme výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu na ochranu movitého kulturního dědictví a výzvy z programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na místní akční plány rozvoje vzdělávání a inkluzivní vzdělávání.

Inspirativní čtení vám přeje celá redakce Dotačních novin.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu, v rámci které budou podporovány aktivity týkající se vybudování informačního systému, který povede k úplnému elektronickému podání. Jedná se například o elektronizaci formulářů či vytvoření samoobslužných míst apod.

Podrobnější informace o dotaci naleznete zde.
V rámci Integrovaného regionálního operačního programu je podporováno pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.
Dotace na regulační plány
PŘEDMĚT DOTACE: zpracování regulačních plánů

ŽADATEL: obce s rozšířenou působností

VÝŠE PODPORY
: 90 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 1. října do 31. března 2017

 
Dotační Manager
Dotace na ochranu sbírek, expozic a depozitářů, muzeí, galerií a památkových objektů.
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví
PŘEDMĚT DOTACE: zabezpečení objektů bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami, evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví, ochrana před nepříznivými vlivy prostředí

ŽADATEL: muzea, galerie, subjekty spravující kulturní památky a hospodařící se sbírkami muzejní povahy, historické knižní fondy

VÝŠE PODPORY
dle typu žadatele

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. října 2015

 
Cílem výzvy je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.
Místní akční plány rozvoje vzdělávání
PŘEDMĚT DOTACE: předškolní vzdělávání a péče, čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání, inkluzivní vzdělávání a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem

ŽADATEL: obce, městské části hl. m. Prahy, dobrovolné svazky obcí, spolky, ústavy, mikroregiony, obecně prospěšné společnosti

VÝŠE PODPORY
až 95 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 26. října do 30. prosince 2016

 
Podpora je poskytována na zkvalitnění vzdělávání zejména v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami.
Inkluzivní vzdělávání
PŘEDMĚT DOTACE: podpora nástupu dětí do mateřských škol, předškolní centra, prevence školní neúspěšnosti, zabránění předčasnému odchodu žáků ze vzdělání

ŽADATEL: veřejné vysoké školy, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, školy a školská zařízení, příspěvkové organizace

VÝŠE PODPORY
není stanovena

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 26. října do 30. listopadu 2015

 
Alžběta Klimešová V Operačním programu Životní prostředí byly aktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory, které nabyly účinnosti 29. 9. 2015. Ke změně došlo v kapitole o pravidlech a podmínkách pro uvolňování podpory. Byly odstraněny body týkající se zálohových faktur a byl posunut termín pro předložení zúčtovací faktury pro projekty, u kterých do června 2015 nebylo zahájeno (dokončeno) výběrové řízení na zhotovitele.

Ing. Alžběta Klimešová,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2015 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny