Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
Naši konzultanti
Vážení čtenáři Dotačních novin,

V aktuálním čísle dotačních novin vás budeme informovat o novinkách ze světa dotací a grantů. Samozřejmě nebudou chybět ani informace o aktuálně otevřených výzvách.

Nejprve se můžete začíst do článku o připravovaných výzvách z OP Podnikání a inovace, které budou vyhlášeny ještě letos. Dále Vás seznámíme s aktuálními dotačními tituly z Operačního programu Životní prostředí. V těch můžete získat až 85% dotaci na rekultivaci staré skládky nebo na výstavbu bioplynové stanice.


Za zmínku určitě stojí i Program bezpečnostního výzkumu České republiky, podpora televizního vysílání evropských audiovizuálních děl a podpora filmových festivalů. Na závěr je uvedena podpora zaměřená na vytvoření nových tříd ve stávajících objektech mateřských a základních škol na území hlavního města Prahy.

Inspirativní čtení vám přeje celá redakce Dotačních novin.
Mezi českými podniky ještě rezonuje první vlna příjmu žádostí o podporu, ale Ministerstvo průmyslu a obchodu již chystá vyhlášení dalších výzev. O jakou dotaci se budou moci podniky ucházet tentokrát? To ve stručnosti říká následující článek.
Podpora je zaměřena na projekty rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených).
Rekultivace staré skládky
PŘEDMĚT DOTACE: rekultivace starých skládek

ŽADATEL: podnikatelské subjekty, fyzické osoby - podnikající

VÝŠE PODPORY: až 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 5. ledna 2016

 
Dotační Manager
V rámci výzvy budou podporovány projekty bioplynových stanic, které budou nakládat na vstupu minimálně z 25 % s takovými druhy odpadů, které není možné materiálově využít, nebo nejsou k materiálovému využití vhodné.
Výstavba bioplynových stanic
PŘEDMĚT DOTACE: výstavba bioplynové stanice na zpracování odpadů, vybavení a modernizace bioplynové stanice

ŽADATEL: podnikatelské subjekty, fyzické osoby - podnikající

VÝŠE PODPORY: až 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 5.ledna 2016

 
Posláním Programu je podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu se strategií prevence, minimalizace a potlačování bezpečnostních hrozeb.
Program bezpečnostního výzkumu České republiky
PŘEDMĚT DOTACE: podpora opatření a úkolů ochrany obyvatelstva, bezpečnost měst a obcí, minimalizace kybernetické kriminality, zdokonalování služeb a prostředků ochrany obyvatelstva

ŽADATEL: výzkumné organizace, podniky

VÝŠE PODPORY: 75 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 16.prosince 2015

 
Výzva je určena na vývoj evropských audiovizuálních děl a na činnosti zaměřené na podporu evropských audiovizuálních produkčních společností, zejména nezávislých produkčních společností.
Podpora televizního vysílání evropských audiovizuálních děl
PŘEDMĚT DOTACE: vývoj filmů a televizních děl

ŽADATEL: nezávislé evropské audiovizuální produkční společnosti, které jsou většinovým producentem děl

VÝŠE PODPORY: dle druhu tvorby

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 26. května 2016

 
Podpora je zaměřena na budování publika jako prostředku podněcování zájmu o evropská audiovizuální díla a zlepšování přístupu k nim, zejména prostřednictvím propagace, akcí, filmové gramotnosti a festivalů.
Podpora filmových festivalů
PŘEDMĚT DOTACE: pořádání audiovizuálních festivalů

ŽADATEL: evropské soukromé společnosti

VÝŠE PODPORY: závisí na počtu filmů v programu

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: dle termínu konání festivalů

 
Mateřské a základní školy na území hlavního města Prahy mohou získat podporu na vytvoření nových tříd ve stávajících objektech za účelem vytvoření nových kapacit vzdělávání.
Vytvoření nových kapacit ve vzdělávání
PŘEDMĚT DOTACE: vytvoření nových tříd

ŽADATEL: ZŠ a MŠ bez udání zřizovatele

VÝŠE PODPORY: dle realizovaného projektu

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 5. ledna 2016

 
Michal Dufek Narazili jste při zpracování plné žádosti na finanční realizovatelnost projektu a cost-benefit analýzu? Nevíte jaký je mezi nimi rozdíl a co tyto pojmy znamenají? Poraďte se s námi!

Ing. Michal Dufek,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2015 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny