Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
Naši konzultanti
Vážení čtenáři Dotačních novin,

V aktuálním předvánočním čísle vás budeme informovat o novinkách ze světa dotací a grantů. Jako vždy nebudou chybět ani informace o aktuálně otevřených výzvách.

Na úvod pro vás máme připraven článek o představeném harmonogramu OP PIK na rok 2016, který slibuje velké množství zajímavých výzev. Dále vám přineseme informace ohledně výzvy programu IROP na podporu personálního rozšíření a vybavení sociálních podniků, kde je možné získat dotaci až ve výši 85 %. Rovněž je důležité zmínit možnosti financování vybudování a provozu dětských skupin, které se budou zabývat péčí o děti až do zahájení školní docházky.


Z oblasti vědy a výzkumu přinášíme výzvu na Inovativní přístupy v medicíně, kde je možné získat dotaci např. na léčbu Alzheimerovy choroby. Na závěr našich Dotačních novin můžete zjistit více informací o programu Cestování dostupné všem, v rámci něhož je možné financovat pořízení drobné infrastruktury cestovního ruchu, jako jsou např. odpočívadla, zázemí pro turisty či informační systémy.

Inspirativní čtení vám přeje celá redakce Dotačních novin.
V předchozích dnech došlo k přestavení harmonogramu výzev OP PIK na příští rok. Žadatelé se tedy můžou těšit na vyhlášení dotačních titulů např. v oblasti pořízení nových technologií, rekonstrukci brownfieldů, investic do výzkumu, inovací či energetických úspor. Bližší informace o připravovaných výzvách se dočtete v tomto článku.
Výzva je určena na podporu vzniku či rozšíření sociálního podniku. Důraz je kladen na financování podniků působících v sociálně vyloučených oblastech.
Rozvoj sociálních podniků
PŘEDMĚT DOTACE: rekonstrukce, výstavba a vybavení sociálních podniků

ŽADATEL: právnické osoby, fyzické osoby podnikající, neziskové organizace, církve

VÝŠE PODPORY: až 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 29. února 2016

 
Dotační Manager
V této oblasti je možné získat dotaci na vznik a provoz zařízení poskytujících péči o děti od narození, resp. 1-3 let věku, až do zahájení povinné školní docházky. Podporovány jsou dětské skupiny mimo hlavní město Prahu.
Podpora vybudování a provozu dětských skupin
PŘEDMĚT DOTACE: vznik dětské skupiny, vybavení, pořízení pomůcek, či rekonstrukce prostor

ŽADATEL: právnické osoby, fyzické osoby podnikající, školy a školská zařízení, kraje a obce

VÝŠE PODPORY: až 100 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. dubna 2017

 
Výzva se zaměřuje především na projekty v oblasti vývoje nové generace léčiv. Mezi podporované oblasti patří např. tvorba modelů hodnocení toxicity nových léků či léčba respiračního syncytiálního viru a využítí tzv. „big data“ pro zlepšení zdravotní péče.
Inovativní přístupy v medicíně – IMI 2
PŘEDMĚT DOTACE: osobní náklady výzkumníků

ŽADATEL: výzkumné organizace, soukromé subjekty z farmaceutického průmyslu

VÝŠE PODPORY: až 100 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 12. ledna 2016

 
Výzva je zaměřena na rekonstrukci či výstavbu zařízení sloužících pro zatraktivnění turistického ruchu a umožnění lepšího přístupu návštěvníkům s horší schopností pohybu a orientace. Podporováno bude i zavádění nových informačních systémů pro zvýšení zájmu o danou památku.
Cestování dostupné všem 2016
PŘEDMĚT DOTACE: výstavba/rekonstrukce odpočívadel, zázemí pro turisty, navigačních a informačních systémů či zařízení pro parkování kol a úschovu zavazadel

ŽADATEL: podnikatelské subjekty, obce

VÝŠE PODPORY: až 50 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 15. ledna 2016

 
Radomír Věntus Vzhledem k představení plánu výzev OP PIK na rok 2016 jsou v současnosti známy harmonogramy na rok 2016 i u většiny programů fondů EU (např. OP Životní prostředí, Integrovaný regionální operační program, Operační program Zaměstnanost). Neváhejte tedy, a začněte s konzultací a přípravou svých projektů již nyní!

Mgr. et Mgr. Radomír Věntus,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny