Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
Naši konzultanti
Vážení čtenáři,

jako každý měsíc vám přinášíme aktuální dotační příležitosti pro města a obce.

Nejprve se můžete začíst do článku, který informuje o dotacích na energetické úspory u veřejných budov. Dále vás seznámíme s novými výzvami z Operačního programu Životní prostředí, ve kterých můžete získat až 85% dotaci na výstavbu kanalizace, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod, rekultivaci staré skládky a v neposlední řadě také na výstavbu bioplynových stanic.


Za zmínku určitě stojí i výzvy vyhlášené Státním fondem dopravní infrastruktury. Ty jsou zaměřeny na podporu opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti dopravy a na údržbu a výstavbu cyklostezek. Na závěr je uvedena podpora zaměřená na rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol.

Inspirativní čtení vám přeje celá redakce Dotačních novin.
Blíží se první výzva z nového OP Životní prostředí, která umožní veřejnému a neziskovému sektoru získat peníze na komplexní či dílčí úpravy energetického hospodářství veřejných budov.

Podrobnější informace naleznete zde.
Podpora je zaměřena na dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.
Dotace na kanalizace a čistírny odpadních vod
PŘEDMĚT DOTACE: výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

ŽADATEL: obce, města, svazky obcí, příspěvkové organizace, obchodní společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy

VÝŠE PODPORY
: až 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 5. ledna 2016

 
Podpora je zaměřena na projekty rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených).
Rekultivace staré skládky
PŘEDMĚT DOTACE: rekultivace starých skládek

ŽADATEL: subjekty soukromého a veřejného sektoru

VÝŠE PODPORY
: až 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 5. ledna 2016

 
Dotační Manager
V rámci výzvy budou podporovány projekty bioplynových stanic, které budou nakládat na vstupu minimálně z 25% s takovými druhy odpadů, které není možné materiálově využít, nebo nejsou k materiálovému využití vhodné.
Výstavba bioplynových stanic
PŘEDMĚT DOTACE: výstavba bioplynové stanice na zpracování odpadů, vybavení a modernizace bioplynové stanice

ŽADATEL: subjekty soukromého a veřejného sektoru

VÝŠE PODPORY
: až 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 5. ledna 2016

 
V rámci tohoto programu jsou podporována opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
Zvyšování bezpečnosti dopravy
PŘEDMĚT DOTACE: výstavba a rekonstrukce chodníků a přechodů pro chodce, bezpečnostní prvky na vozovce, instalace dopravních značení, jízdní pruhy pro cyklisty

ŽADATEL: obec, kraj, stát a jejich organizační složky

VÝŠE PODPORY
: až 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 15. ledna 2016

 
Státní fond dopravní infrastruktury poskytuje příspěvky obcím, jenž jsou vlastníky cyklistické stezky finance na jejich výstavbu a údržbu.
Výstavba a údržba cyklistických stezek
PŘEDMĚT DOTACE: výstavba a údržba cyklistických stezek

ŽADATEL: obce, organizační složky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcemi, svazky obcí

VÝŠE PODPORY
: až 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 20. ledna 2016

 
V rámci této výzvy mohou mateřské a základní školy zřizované územně samosprávnými celky získat dotaci na vytvoření nových výukových kapacit.
Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ
PŘEDMĚT DOTACE: interiérové vybavení, inženýrská činnost, informační systémy

ŽADATEL: obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, školské právnické osoby

VÝŠE PODPORY
: až 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 21. prosince 2015

 
Alžběta Klimešová OPŽP 2014-2020 přináší dvě pozitivní změny. Nově bude možné provádět částečná zateplení a opatření na úspory energie u památkově chráněných budov, aniž by bylo nutné dosáhnout dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost budovy dle příslušných norem. U projektů revitalizace veřejné zeleně jsou nově do výše 10% z celkových způsobilých výdajů akce, proplatitelné chodníčky, stezky a vodní plochy.

Ing. Alžběta Klimešová,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2015 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny