Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
Naši konzultanti
Vážení čtenáři,

jako každý měsíc vám přinášíme aktuální dotační příležitosti pro města a obce. Nejprve se můžete začíst do článku, který informuje o dotacích na obnovu rozvoje venkova. Další článek poukazuje na výzvu v OP Zaměstnanost, která umožní, mj. i obcím, vybudovat zařízení pro děti předškolního věku. Za zmínku jistě stojí i výzva, která umožní obcím spolufinancovat zpracování návrhu územního plánu.


Poslední dva články jsou zaměřeny na podporu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, konkrétně jde o podprogramy, které spolufinancují investice směřující do regenerace sídlišť a stavebních úprav umožňující bezbariérový vstup do bytových domů.    

Inspirativní čtení vám přeje celá redakce Dotačních novin.
Podpora je zaměřena na obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá účast obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.
DOTACE NA PODPORU OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2016
PŘEDMĚT DOTACE: rekonstrukce místních komunikací, sakrálních staveb, venkovské zástavby a veřejných prostranství

ŽADATEL: dotační titul č. 1: obec, která získala ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2015. Dotační titul č. 2 – 5: obec do 3 000 obyvatel

VÝŠE PODPORY
: až 80 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 15. ledna 2016

 
Dotační Manager
Podpora je zaměřena na vznik a provoz zařízení poskytujících pravidelnou péči o děti od narození, resp. od 1 či 3 let věku, do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.
PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMI HL. M. PRAHU
PŘEDMĚT DOTACE: vybudování a provoz zařízení pro děti předškolního věku

ŽADATEL: obce, organizace zřizované obcemi, NNO, OSVČ, státní podniky, školy

VÝŠE PODPORY
: až 100 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. dubna 2017

 
Dotace je určena na zpracování územních plánů, regulačních plánů nenahrazujících územní rozhodnutí a územních studií, kterou mohou získat obce na území ČR.
PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH ČINNOSTÍ OBCÍ – DOTAČNÍ TITUL ÚZEMNÍ PLÁN
PŘEDMĚT DOTACE: zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu

ŽADATEL: obce mimo hl. města Prahy

VÝŠE PODPORY
: až 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 15. ledna 2016

 
Cílem podpory je přeměna městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich obytného prostředí.
PODPORA BYDLENÍ 2016 – REGERACE SÍDLIŠŤ
PŘEDMĚT DOTACE: výstavba a rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury vč. sanace či vybudování místních komunikací a cyklistických stezek, úprava veřejných prostranství

ŽADATEL: obce

VÝŠE PODPORY
: až 70 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 15. ledna 2016

 
Cílem podpory je odstranění bariér pro vstup do domu a výtahu. Zejména pak u domů, které nejsou výtahy vybaveny a k této výstavbě jsou stavebně technické předpoklady.
PODPORA BYDLENÍ 2016 – BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR
PŘEDMĚT DOTACE: stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do domu a k výtahu a výstavba nového výtahu

ŽADATEL: zejména vlastník, spoluvlastník či společenství vlastníků bytového domu

VÝŠE PODPORY
: až 50 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 15. ledna 2016

 
Jakub Heidlberk Státní fond veřejné infrastruktury zveřejnil Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2016, z něhož plyne, že mj. i příspěvkové organizace, které vykonávají správu majetku ve vlastnictví kraje a obec, resp. její organizační složky, mohou získat 85% dotaci na investice do dopravní infrastruktury, které povedou ke zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy.

Jakub Heidlberk, BA (Hons),
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny