Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
Naši konzultanti
Vážení čtenáři,

v aktuálním vánočním čísle dotačních novin vás budeme informovat o novinkách ze světa dotací a grantů. Jako vždy nebudou chybět ani informace o aktuálně otevřených výzvách.

Na úvod vám přinášíme článek o pěti nových výzvách vyhlášených v rámci OP PIK. Dále detailněji představíme III. výzvu z programu Technologie. Za pozornost určitě stojí i dotační tituly z Integrovaného regionálního operačního programu určené na zateplování bytových domů a budování infrastruktury pro předškolní vzdělávání.


Dočíst se můžete také o havarijním programu Ministerstva kultury, který je určen na záchranu, stavební obnovu, zajištění a restaurování nemovitých kulturních památek. 

Inspirativní čtení a krásné Vánoce vám přeje redakce Dotačních novin.
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. 12. 2015 pět nových výzev z OP PIK. Žadatelé mohou získat dotaci například na nákup strojů a zařízení, zajištění ochrany průmyslového vlastnictví, výstavbu a rekonstrukci solárních, větrných, geotermálních zdrojů a bioplynových stanic. Bližší informace o vyhlášených výzvách se dočtete v tomto článku.
Výzva podporuje nákup nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Projekt musí být realizován na území ČR v hospodářsky problémových regionech.
OPPIK výzva III. programu podpory technologie
PŘEDMĚT DOTACE: nákup strojů, zařízení, technologií, HW, náklady na pořízení patentových licencí

ŽADATEL: podnikající fyzická a právnická osoba

VÝŠE PODPORY: až 45 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 4. 5. 2016 nebo do vyčerpání alokace

 
Podpora je určena na zateplení bytových domů se 4 a více byty na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy.
Energetické úspory v bytových domech
PŘEDMĚT DOTACE: zlepšení tepelně-technických vlastností budovy, výměna zdroje pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody, instalace solárních kolektorů, fotovoltaických systémů

ŽADATEL: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících

VÝŠE PODPORY: dle typu žadatele

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. 11. 2016

 
Účelem dotace je zajistit dostatečnou kapacitu kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské školy, ve vazbě na území s prokazatelným nedostatkem těchto kapacit.
Podpora vybudování a provozu dětských skupin
PŘEDMĚT DOTACE: výstavba nové infrastruktury, rekonstrukce, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek

ŽADATEL: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení předškolního vzdělávání, kraje, obce a jimi zřizované organizace, NNO, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu

VÝŠE PODPORY: dle typu subjektu

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 22. 4. 2016

 
Program je určen na záchranu, stavební obnovu, zajištění a restaurování nemovitých kulturních památek, které jsou v havarijním technickém stavu.
Havarijní program ministerstva kultury
PŘEDMĚT DOTACE: obnova historického krovu, výstavba nového krovu i střechy, statické a stavební zabezpečení nosných konstrukcí včetně kleneb, přeložení poškozené staré střešní krytiny nebo výstavba nové za použití historických materiálů

ŽADATEL: subjekty splňující kritéria pro poskytnutí dotace v rámci Havarijního programu

VÝŠE PODPORY: až 80 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 31. 1. 2016

 
Michal Dufek Novinkou v programu Technologie jsou závazné ukazatele jako počet nově přijímaných zaměstnanců a nárůst tržeb díky realizaci projektu. Žadatelé by si tedy měli dávat pozor na to, jaké číslo ukazatele v žádosti uvedou. Pokud ho nenaplní, bude jim dotace krácena.

Ing. Michal Dufek,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny