Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
Naši konzultanti
Vážení čtenáři,

pod stromeček a do nového roku vám přejeme co nejvíce smysluplných dotací. Snad k nim trochu pomohou i poslední dotační noviny v roce 2015.

Nejprve Vám představíme dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Nové výzvy jsou zaměřeny na podporu bezpečnosti dopravy a cyklodopravy, zateplení bytových domů a na budování infrastruktury pro předškolní vzdělávání.


Další zajímavá výzva je z Operačního programu Životní prostředí a je zacílena na snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách. Podpora je cílena na zateplování, výměnu otvorových výplní, zdroje tepla a instalace solárně-termických kolektorů. Operační program Doprava vyhlásil výzvu na modernizace a výstavbu silniční sítě mimo TEN-T.

Inspirativní čtení a krásné vánoční svátky vám přeje redakce dotačních novin.
Výzva je zaměřená na rekonstrukci, modernizací a výstavbu bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy a podporu cyklodopravy.
Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy
PŘEDMĚT DOTACE: rekonstrukce, modernizace, výstavba chodníků včetně přechodů pro chodce, rekonstrukce, modernizace a výstavba stezek a jízdních pruhů pro cyklisty

ŽADATEL: kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy

VÝŠE PODPORY
: min. 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 29. 4. 2016 do 14 hod

 
CYRRUS ADVISORY, a.s.
Podpora je určena na zateplení bytových domů se 4 a více byty na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy.
Energetické úspory v bytových domech
PŘEDMĚT DOTACE: zlepšení tepelně-technických vlastností budovy, výměna zdroje pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody, instalace solárních kolektorů, fotovoltaických systémů

ŽADATEL: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících

VÝŠE PODPORY
: dle typu žadatele

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. 11. 2016

 
Účelem dotace je zajistit dostatečnou kapacitu kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské školy, ve vazbě na území s prokazatelným nedostatkem těchto kapacit.
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
PŘEDMĚT DOTACE: stavby a stavební práce s výstavbou nové infrastruktury, rekonstrukce, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek

ŽADATEL: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení předškolního vzdělávání, kraje, obce a jimi zřizované organizace, NNO, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu

VÝŠE PODPORY
: dle typu subjektu

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 22. 4. 2016

 
Výzva je zaměřena na snížení konečné spotřeby energie a snížení spotřeby neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.
Zateplení veřejných budov
PŘEDMĚT DOTACE: zateplení obvodového pláště, výměna otvorových výplní, výměna zdroje tepla, instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze pro přípravu TV, samostatná opatření výměny zdroje tepla

ŽADATEL: kraj, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, NNO, církve a náboženské společnosti a jejich svazy

VÝŠE PODPORY
: 40 %, oproti předchozím rokům se však neodečítá úspora energie!

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 15. 4. 2016

 
Dotace na zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T.
Modernizace a výstavba silniční sítě mimo TEN-T
PŘEDMĚT DOTACE: rekonstrukce, modernizace, obnova a výstavba silnic a dálnic ve vlastnictví státu mimo síť TEN-T včetně zavádění ITS, výstavba obchvatů a přeložek

ŽADATEL: vlastníci/správci dotčené silniční infrastruktury

VÝŠE PODPORY
: není uvedena

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. 6. 2023

 
Alžběta Klimešová Aktuálně vyhlášená výzva OP Životní prostředí podporující energetické úspory bytových domů nevypadá na první pohled příliš zajímavě díky nízké procentuální dotaci, nicméně od dotace se už neodčítá provozní úspora. Navíc můžete na dofinancování projektu získat zvýhodněný úvěr, který mnohým může pomoci více.

Ing. Alžběta Klimešová,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny