Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
Naši konzultanti
Vážení čtenáři,

jako každý měsíc vám přinášíme aktuální dotační příležitosti pro města a obce. Nejprve Vám představíme výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu. Tyto výzvy jsou zaměřeny na vybavení základních složek Integrovaného záchranného systému technikou, věcnými prostředky, dále pak na podporu projektů v oblasti nákupu nízkoemisních a bezemisních vozidel. Dvě zajímavé výzvy spadající pod Ministerstvo zemědělství jsou zacíleny na Podporu opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, dále pak na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova.


Podpora je cílena jednak na zvýšení protipovodňové ochrany, dále například na obnovu kapliček, křížových cest, hřbitovů, kostelů, obnovu zemědělských historických dominant apod.

Inspirativní čtení i v novém roce vám přeje tým dotačních novin.
Výzva je zaměřena na posílení vybavení základních složek Integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti.
IROP Výzva č. 19 Technika pro Integrovaný Záchranný Systém
PŘEDMĚT DOTACE: pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, pro výkon činností spojených s orkány, větrnými smrštěmi, extrémním suchem či s únikem nebezpečných látek

ŽADATEL: složky Integrovaného záchranného systému

VÝŠE PODPORY
: 90 - 100 % dle typu žadatele

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 20. 12. 2017

 
Dotační Manager
Podpora je určena na výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích.
Mze Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích
PŘEDMĚT DOTACE: podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví státu a obcí

ŽADATEL: státní podniky Povodí a Lesy České republiky, obce, svazky obcí

VÝŠE PODPORY
: dle typu žadatele, max. do výše 80 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 29. 4. 2016

 
Účelem dotace je podpořit udržování a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu, údržbu a budování míst pasivního odpočinku, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem podnikání.
MZe Dotace na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova
PŘEDMĚT DOTACE: obnova a údržba kapliček, křížových cest, zvoniček, hřbitovů, kostelů, obecních sýpek, sušáren a kulturně cenných budov zemědělské výroby, stájí a stodol významné kulturní a historické hodnoty, zemědělských historických strojů a zařízení, dále lze využít podporu pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

ŽADATEL: dle podprogramu: obce do 5000 obyvatel, spolky, zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti, vlastník objektu, pozemku, uživatel pozemku, muzea ČR, podnikatel podnikající v zemědělské výrobě

VÝŠE PODPORY
: dle typu subjektu

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. 9. 2016

 
Výzva je zaměřena na nákup silničních nízkoemisních, bezemisních vozidel a nákup drážních vozidel městské dopravy.
IROP Výzva č. 20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla
PŘEDMĚT DOTACE: nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO, nákup silničních bezemisních vozidel a nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy

ŽADATEL: kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

VÝŠE PODPORY
: 95 - 100 %, dle typu žadatele

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 29. 7. 2016

 
Alžběta Klimešová Máte každý týden přehled o nově otevřených dotačních příležitostech? Spotřebuje Vám příliš mnoho času opakované prověřování, zda už byla otevřena zajímavá výzva přesně pro Vás? Řešením je systém Dotační Manager.

Ing. Alžběta Klimešová,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny