Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti
Vážení čtenáři,

v aktuálním jarním březnovém čísle Dotačních novin vás budeme opět informovat o novinkách ze světa dotací a grantů. Jako vždy nebudou chybět ani informace o aktuálně otevřených výzvách.

Na úvod vám přinášíme článek, který informuje o možnostech čerpání podpory na vzdělávání zaměstnanců v tomto roce. Dále vám představíme výzvu Nízkouhlíkové technologie, která byla vyhlášena z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a podporuje zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility a mnoho dalších aktivit. V operačním programu Rybářství bude v květnu probíhat příjem žádosti ve třetí a čtvrté výzvě.


Těšit se můžete na podporu investic do akvakultury, či zajímavou podporu pro nové chovatele. Za pozornost určitě stojí i vyhlášené dvě výzvy z Programu rozvoje venkova, které podporují vývoj nových produktů v zemědělské prvovýrobě a technické vybavení dřevozpracujících provozoven. Na závěr bychom vás chtěli seznámit s  připravovaným projektem, pro který hledáme zajímavé společnosti z oblasti ICT.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Oblíbené dotace na vzdělávání zaměstnanců jsou připraveny pro žadatele i v programovém období 2014 – 2020. Již od 31. 3. 2016 začne příjem žádostí v programu POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců). Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení. Dotace bude poskytována jen na odborné profesní kurzy, žádost se podává přes místně příslušný ÚP a spolufinancování ze strany žadatele je zde 15 %. Program je ideální pro vzdělávání menšího počtu zaměstnanců. V červnu 2016 by měla být vyhlášena výzva z operačního programu Zaměstnanost, kterou bude vhodné využít na proškolení většího počtu zaměstnanců.

Jaké další podmínky jsou o této výzvě v tuto chvíli známy, se dozvíte pod tímto odkazem. Doporučujeme začít s přípravou projektu již nyní!
Dotace z tohoto programu podporuje konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v těchto oblastech – elektromobilita, nakládání s energií a využití druhotných surovin.
OPPIK Nízkouhlíkové technologie – Výzva I
PŘEDMĚT DOTACE: elektromobilita (pořízení elektromobilů a dobíjecích stanic), akumulace energie (pilotní projekty na zavádění technologií akumulace energie) a zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin = z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu apod.

ŽADATEL: malý, střední a velký podnik podnikající v ekonomické činnosti, která odpovídá realizaci projektu

VÝŠE PODPORY: dle typu podporovaných oblastí

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 1. 4. 2016 do 31. 7. 2016
Dotační Manager
Cílem výzvy je výrazné zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků.
Produktivní investice do akvakultury
PŘEDMĚT DOTACE: rozšíření činností podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkovým aktivit – cestovní ruch s nabídkou rybaření, environmentálních služeb v oblasti akvakultury nebo vzdělávacích činností týkajících se oblasti akvakultury

ŽADATEL: mikropodniky, malé a střední podniky akvakultury s produkcí ryb vyšší než 3 tuny za rok a příjmy z akvakultury vyššími než 50 % celkových příjmů podniku, fyzická a právnická osoba, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury

VÝŠE PODPORY: min. výše podpory 50 000 Kč, max. výše podpory 4 999 999 Kč

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 3. 5. 2016 do 17. 5. 2016, 13 hod.
Hledáme partnery pro čerpání dotací z mezinárodních evropských zdrojů v oblasti ICT a IoT.
V rámci partnerského konsorcia dostanete příležitost podílet se na rozvoji oboru komunikačních technologií a internetu věcí v rámci ČR/EU (účast na odborných konferencích, seminářích a výstavách).

Bezplatně vás zapojíme do evropských sítí, do programu Horizont 2020 a dalších mezinárodních programů.

Zaujala vás tato možnost? Dejte nám co nejdříve vědět a získejte prostředky na váš rozvoj.


Stanislava Tůmová
Mgr. et Mgr. Stanislava Tůmová
Tel.: +420 538 705 774
E-mail: stanislava.tumova@cyrrusadvisory.cz
Dotace je určena pro nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky akvakultury a mají odpovídající odborné schopnosti a způsobilost.
OP Rybářství 2.3. Podpora nových chovatelů
PŘEDMĚT DOTACE: zřizování podniků akvakultury nově začínajícími chovateli a na zajištění jejich počáteční konkurenceschopnosti

ŽADATEL: fyzická nebo právnická osoba. V případě právnické osobu, musí být vlastněna ze 100 % fyzickou osobou, která bude splňovat požadované kvalifikační požadavky

VÝŠE PODPORY: min. výše podpory 50 000 Kč, max. výše podpory 4 999 999 Kč

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 3. 5. 2016 do 17. 5. 2016, 13 hod.
Dotace je určena pro projekty v zemědělské prvovýrobě, zavádějící nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie – zlepšení užitných technických vlastností, komponentů a materiálů, software apod.
PRV 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů
PŘEDMĚT DOTACE: provozní náklady spolupráce - např. náklady přípravných operací (navrhování, vývoj, postup a technologie produktu), zkoušek, hmotných nebo nehmotných investic, přímé náklady – související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe

ŽADATEL: zemědělský podnikatel, uskupení minimálně dvou subjektů, skupina zemědělců

VÝŠE PODPORY: max. 50 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 3. 5. 2016 do 16. 5. 2016
Program podporuje investice do technologického vybavení dřevozpracujících provozoven, s cílem efektivnější zpracování dřeva.
PRV 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
PŘEDMĚT DOTACE: stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení pilnic nebo sušení a impregnování masivního dřeva, nákup nemovitosti max. do výše 10 % způsobilých výdajů

ŽADATEL: fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, splňující definici mikro nebo malého podniku

VÝŠE PODPORY: max. 50 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 3. 5. 2016 do 16. 5. 2016
Michal Dufek Další kolo příjmu žádostí ve stěžejním programu pro podnikatele, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, se nezadržitelně blíží. Přípravu projektů je potřeba zahájit již nyní, tak aby byly zajištěny veškeré potřebné podklady a projekty ve vysoké konkurenci uspěly. Rádi vám pomůžeme.

Ing. Michal Dufek,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2016 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny