Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI
Vážení čtenáři,

jako každý měsíc vám přinášíme aktuální dotační příležitosti pro města a obce. Jelikož byl v uplynulých dnech vyhlášen aktualizovaný harmonogram Operačního programu životní prostředí, budou se naše Dotační noviny točit z velké části právě kolem novinek tohoto programu. V Dotačních novinách nebudete ochuzeni o informace týkající se vyhlášené výzvy z OPŽP, která je zaměřena na inventarizaci a odstranění starých ekologických zátěží.  Další výzva týkající se životního prostředí se zaměřuje na opatření vedoucí ke zlepšení kvality podzemních i povrchových vod, zachycování vody v krajině a zvýšení efektivity využívání vodních zásob.


Elektronizaci veřejné správy podporuje právě vyhlášená 26. výzva z Integrovaného regionálního operačního programu. Další výzva, kterou vám představíme, podporuje mimo jiné aktivity posilující rekreační funkce lesa, údržbu lesního prostředí či bezpečnost návštěvníků lesa.  Zapomenout nesmíme také na dotace na hasičské zbrojnice!


Inspirativní čtení vám přeje tým Dotačních novin.
V uplynulých dnech došlo k aktualizaci harmonogramu plánovaných výzev Operačního programu životní prostředí na rok 2016. Vybrali jsme pro vás výzvy, které jsou či budou vyhlášeny v II. kvartálu tohoto roku a mohou být zajímavé právě pro veřejný sektor.
Podpora je určena na rozvoj elektronizace v jednotlivých resortních odvětvích, jako je např. zdravotnictví, kultura, vzdělávání apod.
eGovernment
PŘEDMĚT DOTACE: posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, zavedení elektronické identity fyzických osob + vedlejší aktivity – studie proveditelnosti, stavební úpravy pro zajištění bezpečnosti pořizovaného informačního systému a mnoho dalšího

ŽADATEL: organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace a podniky, kraje, obce a organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi (kromě Prahy a jejich částí)

VÝŠE PODPORY
: dle typu žadatele

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 31. 3. 2016 do 29. 12. 2017

 
Dotační Manager
Dotační program na podporu projektů, které mají za cíl odstranit staré ekologické zátěže, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví.
Ekologická zátěž
PŘEDMĚT DOTACE: inventarizace všech kontaminovaných míst, realizace průzkumných a doprůzkumných prací, zpracování analýz rizik kontaminovaných lokalit či sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit a další.

ŽADATEL: kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky a organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty a fyzické osoby podnikající

VÝŠE PODPORY
: max. 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016 – 20:00 hod.

 
V rámci této výzvy jsou podporována opatření, které posílí rekreační funkci lesa, usměrní návštěvníky území a budou napomáhat k údržbě lesního prostředí a bezpečnosti návštěvníků lesa.
Neproduktivní investice v lesích
PŘEDMĚT DOTACE: výstavba a rekonstrukce stezek, značení, výstavba herních naučných a fitness prvků, přístřešky, odpočinkové stanoviště, mostky, lávky, zábradlí apod.

ŽADATEL: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky

VÝŠE PODPORY
: až 100 % z celkových způsobilých výdajů

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 3. 5. 2016 do 16. 5. 2016

 
Tato výzva se zaměřuje na opatření vedoucí ke zlepšení kvality podzemních i povrchových vod, zachycování vody v krajině a zvýšení efektivity využívání vodních zásob.
Zlepšení kvality vody
PŘEDMĚT DOTACE: využití srážkových vod a čištění odpadních vod na území obce (dočištění odtoku ČOV, kompostování kalu), podpořeny budou dále projekty, které mají příznivý dopad na mikroklima, úrodnost půd a další

ŽADATEL: obce do 500 obyvatel (včetně) a obce bez omezení počtu obyvatel na projekty realizované výhradně v části obce do 500 obyvatel

VÝŠE PODPORY
: max. 80 % z celkových způsobilých výdajů

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: výzva je dvoukolová, projektové náměty lze předkládat od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2016, zahájení přijmu žádostí poté od 1. 8. 2016 do 30. 11. 2016

 
Jakub Heidlberk Dle harmonogramu IROP bude v červnu vyhlášena výzva č. 51 na výstavbu, rekonstrukci či pořízení vybavení hasičských zbrojnic. Výše dotace by měla být až 90 %. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební projekty, tak je nutné začít s přípravou co nejdříve. V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Jakub Heidlberk, BA (Hons),
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2016 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny