Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti
Vážení čtenáři,

ve světě dotací je stále živo, jako každý měsíc vám proto přinášíme Dotační noviny pro podnikatele. V aktuálním čísle Dotačních novin se můžete těšit na aktualizovaný harmonogram OP PIK, největšího programu na podporu českých podnikatelů. Dále se zaměříme na dotace v hlavním městě, kde je právě letos neopakovatelná šance na finanční injekci pro vaše záměry. Zjistíte, že v Praze se kupodivu o dotace v OP Praha – Pól růstu moc nežádá. Následně vám bude představena zajímavá dotace na vytvoření nových tříd mj. v soukromých školkách, kde je možné získat dotaci až 90 %.


Jistě přínosnou dotací je podpora výzkumných projektů v oblasti léčby a prevence onemocnění z programu Ministerstva zdravotnictví s podporou až 100 %. Dotační noviny pokračují informací o nové výzvě, která umožňuje získat dotaci ve výši až 250 tis Kč na nákup služeb od výzkumných organizací. Na závěr se dočtete o dalších výzvách na podporu sociálního podnikání, které budou v letošním roce vyhlášeny.


Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný harmonogram OP PIK. Část výzev byla z druhého kvartálu letošního roku přesunuta až na podzim. Výzva z programu Technologie bude dle harmonogramu vyhlášena pouze pro mikro a malé podniky! Střední podniky tak mají smůlu a šanci na dotaci na nákup nových strojů mají, pouze pokud na trh uvedou inovativní výrobky nebo významně inovují svůj výrobní proces. Příjemnou novinkou je výzva v programu ICT SS na podporu tvorby nových IS/ICT řešení, ve které mohou žádat inovativní start-upy. Harmonogram si můžete prohlédnout zde.
OP PPR má za sebou již několik uzavřených výzev a také první vyhodnocené žádosti o dotaci. Zájem o dotace z tohoto programu nebyl nijak veliký - mezi podanými žádostmi pouze v jedné výzvě žadatelé podali projekty ve výši 178 % alokace. V ostatních již uzavřených výzvách byly podány projekty za cca 30 – 40 % alokace. Šance na získání dotace na kvalitní projekty jsou proto velice dobré.

V letošním roce budou celkově vypsány výzvy v celkovém objemu 70 % alokace na celý operační program. Neváhejte tedy s přípravou projektových záměrů – v příštím roce již dotace v Praze nemusí být tak štědré. Více se dozvíte v tomto článku.
Účelem vyhlášené výzvy je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání v hlavním městě Praze.
Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
PŘEDMĚT DOTACE: Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech mateřských škol s cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let. Výzva zahrnuje i další podporované aktivity, na které však nemohou žádat podnikatelské subjekty.

ŽADATEL: Vymezení oprávněných žadatelů se liší dle jednotlivých skupin aktivit, ale obecně platí, že oprávněným žadatelem může být pouze právnická osoba, která má vlastní identifikační číslo.

VÝŠE PODPORY: až 90 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 22. 9. 2016 – 16 hod
Mojilidi
Podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu a vývoje spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Účelem výzvy je získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví.
Jednostupňová veřejná soutěž o účelovou podporu MZ na léta 2017 -2020
PŘEDMĚT DOTACE: Projekty musí spadat do jedné či více z následujících podoblastí: Vznik a rozvoj chorob, Nové diagnostické a terapeutické metody, Epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob.

ŽADATEL: Výzkumné organizace, podniky.

VÝŠE PODPORY: až 100 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 15. 7. 2016
Dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP.
Inovační vouchery
PŘEDMĚT DOTACE: Projekty musí spadat do jedné či více z následujících podoblastí: Nákup poradenských expertních a podpůrných služeb, jedná se mimo jiné o měření, zkoušky, výpočty, konzultace, služby v oblasti transferu technologií apod.

ŽADATEL: Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY: až 75 %, až 250 000 Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 31. 5. 2017, Řídicí orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení hranice 200 mil. Kč a výzvu ukončit.
V letošním roce budou vyhlášeny další dvě výzvy na podporu sociálního podnikání. První, neinvestiční bude podporovat například vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin, vzdělávání zaměstnanců sociálního podniku, marketing sociálního podniku. Druhá výzva je poté zaměřena na nákup objektů a pozemků, stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení objektu a provozu podniku. Očekávaná míra podpory je 85 % z uskutečněných způsobilých výdajů. Více se dozvíte zde.
Michal Dufek Aktuálně je možné získat i více než 85% dotaci na odborné vzdělávání zaměstnanců z programu POVEZ II. V nejbližší době bude otevřena také výzva z OP Zaměstnanost, v rámci které bude možné požádat o dotaci i na obecné vzdělávání (jazyky, soft skills). Potřebujete proškolit zaměstnance? Zkontrolujte si stav vašeho režimu de-minimis a požádejte o dotaci. Rádi Vám pomůžeme.

Ing. Michal Dufek,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Šumperku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2016 Cyrrus Advisory, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny