Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti
Vážení čtenáři,

v aktuálním čísle Dotačních novin vás seznámíme s novinkami ze světa grantů a dotací. I tentokrát jsme si pro vás připravili informace o řadě zajímavých dotačních možností. Nejprve se v článku dozvíte více o příležitosti získat 100% dotaci v rámci tzv. šablon pro MŠ a ZŠ na personální podporu, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ, profesní rozvoj pedagogů či spolupráci rodičů s žáky ZŠ. Dále máme pro vás nachystáno několik výzev. První z nich je v rámci OP Zaměstnanost a umožňuje firmám získat dotaci na školení svých zaměstnanců v široké škále technických, jazykových či softskills dovedností ve výši až 85 %. V rámci druhé představené výzvy Služby infrastruktury je podporována spolupráce mezi vědeckotechnickými parky či inkubátory a firemní sférou. Konkrétně je možné získat dotaci na rozšíření prostor inovační infrastruktury.


V rámci další výzvy z OP Zaměstnanost je možné podpořit zaměstnávání znevýhodněných zaměstnanců v rámci sociálního podniku. Dotaci je možné získat až do výše 85 %. Poslední představená výzva Státního fondu kinematografie podporuje vznik experimentální filmů, které se svým zpracováním či rozsahem vymyká standardní filmové produkci.Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
V článku se dozvíte informace o možnosti dotací na šablony pro MŠ a ZŠ. Konkrétně je možné získat podporu na usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ, profesní rozvoj pedagogů, spolupráci rodičů s žáky ZŠ, personální podporu či extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ. Dotace je poskytována až do výše 100 %. Více podrobností se dozvíte v tomto článku.
Výzva je zaměřena na školení zaměstnanců. Cílem je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Rovněž je podporováno zvýšení adaptability starších zaměstnanců na měnící se podmínky na trhu práce.
Podnikové vzdělávání zaměstnanců
PŘEDMĚT DOTACE: Podporované oblasti vzdělávání: obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, specializované IT, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání, interní lektor

ŽADATEL: Soukromé společnosti, družstva, státní podniky, OSVČ a právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem

VÝŠE PODPORY: až 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 31. 8. 2016 – 17 hod
Moji lidi
Cílem programu je zkvalitnění služeb podpůrné inovační infastruktury – např. vědeckotechnického parku či inovačního centra, která povede ke zvyšování intenzity společných výzkumných a vývojových aktivit mezi podnikatelskými subjekty a veřejnou inovační infrastrukturou.
OP PIK služby infrastruktury
PŘEDMĚT DOTACE: Provozování inovační infrastruktury, rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacity pro společné využívání technologií, výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu

ŽADATEL: Právnická osoba, která bude působit jako vlastník/provozovatel inovační infrastruktury (vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru), municipalita, vysoká škola, univerzita

VÝŠE PODPORY: až 75 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. 9. 2016
Výzva podporuje vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Podpora je směřována především na oblast zaměstnávání osob z cílových skupin, které jsou znevýhodněné na trhu práce.
OP Zaměstnanost výzva č. 67 podpora sociálního podnikání
PŘEDMĚT DOTACE: Vytvoření a zachování pracovních míst, vzdělávání zaměstnanců, marketing sociálního podniku, provozování sociálního podnikání

ŽADATEL: Osoba samostatně výdělečně činná, soukromá společnost, nestátní neziskové organizace

VÝŠE PODPORY: až 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. 9. 2016 – 12 hod
Podpora je určena pro experimentální film, u jehož výroby se koproducent nebo výrobce podílel v taková rozsahu, že má v projektu majoritní podíl.
Státní fond kinematografie
PŘEDMĚT DOTACE: Experimentální film – experimentálním filmem se rozumí audiovizuální dílo, které se svým formálním zpracováním a/nebo obsahem výrazně vymyká standardní kinematografické produkci

ŽADATEL: Právnická nebo fyzická osoba se sídlem či trvalým pobytem na území České republiky

VÝŠE PODPORY: až 100 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 18. 7. 2016
Michal Dufek V současné době se ukazuje, že nejlépe připravené a nejdříve podané projekty v OPPIK konečně získávají dotaci. Neváhejte proto s přípravou žádostí do podzimních výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Ing. Michal Dufek,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Šumperku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2016 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny