Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti
Vážení čtenáři,

v aktuálním čísle Dotačních novin vás seznámíme s novinkami ze světa grantů a dotací.

V článku se nejprve dozvíte o pravděpodobném vyhlášení mimořádné výzvy z programu Potenciál. Z dotace ve výši 50 % je možné hradit náklady spojené s výstavbou, rekonstrukcí či vybavením výzkumného a vývojového centra. Dále jsme si pro vás připravili několik výzev. První z nich je zaměřena na energetické úspory v bytových domech z Integrovaného regionálního operačního programu, kde je možné podpořit projekty zaměřené na zateplení, výměnu oken, dveří či zdroje vytápění s dotací až 100 %. Druhá představovaná výzva je poté zaměřena na projekt NOVUMM, v rámci kterého je možné získat podporu ve výši až 70 % na náklady spojené s náklady účasti na zahraničních veletrzích a výstavách.


Následující výzva našich Dotačních novin je zaměřena na podporu z grantů Hlavního města Prahy určená pro vlastníky památkově významných objektů. Konkrétně je možné získat dotaci na rekonstrukci či obnovu kulturních památek. Poslední představená výzva je zaměřena na dotace ze Státního fondu kinematografie na podporu publikačních činnosti a rozvoje filmové kritiky. Žádat můžou jak fyzické, tak i právnické osoby.


Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

V článku se dozvíte bližší informace o možném brzkém vyhlášení mimořádné výzvy z programu Potenciál. Program je zaměřen na rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje či inovací. Dotace ve výši 50 % je uplatnitelná např. na pořízení budov, pozemků a vybavení vývojového centra. Navíc je možné u malých a středních podniků uvažovat o podpoře provozních výdajů centra.

Více podrobností se dozvíte v tomto článku.
Podpořeny budou aktivity, které povedou k energetickým úsporám v bytových domech. Cílem výzvy je kombinací různých úsporných opatření docílit co nejvyšší úspory energie a snížení CO2.
IROP Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II
PŘEDMĚT DOTACE: zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy, instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu, výměna zdroje tepla pro vytápění, výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody, instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů, instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

ŽADATEL: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících

VÝŠE PODPORY: 30-100 %, procento podpory se odvíjí od žadatele, míry úspory a vybrané aktivity

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. 11. 2017
Moji lidi
Výzva je zaměřena na podporu vstupu malých a středních podniků na zahraniční trhy formou jejich účasti na společných veletrzích a výstavách v zahraničí. Celkově je v rámci projektu k dispozici možná účast na 100 veletrzích či výstavách.
OP PIK Marketing – NOVUMM
PŘEDMĚT DOTACE: podpora společných a individuálních expozic (úhrada nákladů spojených s pronájmem veletržní/výstavní plochy, základním provozním zajištěním stánku, výrobou a aplikací vizuální prezentace obchodního jména a loga atd.)

ŽADATEL: malé a střední podniky se sídlem mimo Prahu, jejichž činnost je prokazatelně spojena s výrobou a službami realizovanými mimo region hl. města Prahy

VÝŠE PODPORY: až 70 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. 6. 2018
Z grantů je možné financovat stavební a restaurátorské práce neinvestiční povahy, které souvisí přímo se zachováním či obnovou památkového hodnoty. Žadateli můžou být vlastníci památkově významných objektů.
Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů
PŘEDMĚT DOTACE: nemovitá věc – kulturní památka na území hl. m. Prahy (§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), nemovitá věc v Pražské památkové rezervaci a ve vesnických památkových rezervacích na území hl. m. Prahy (Stodůlky, Ruzyně), nemovitá věc v památkových zónách v hlavním městě Praze, movitá věc – kulturní památka na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy (§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů)

ŽADATEL: vlastníci památkově významných objektů

VÝŠE PODPORY: až 65 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 14. 11. 2016
Dotační titul je určen na podporu odborné publikační činnosti a zároveň na rozvoj kvalifikované filmové kritiky. Důraz je kladen na českou kinematografii, dále originalitu, pestrost, rozsah obsahu a zároveň také čtenost jednotlivých periodik a portálů.
Statní fond kinematografie
PŘEDMĚT DOTACE: budou podpořeny projekty zaměřené na kontinuální vydávání tištěných odborných periodických publikací v letech 2017 a 2018, které se věnují českému a zahraničnímu filmu či internetové portály věnující se českému a zahraničnímu filmu provozované v roce 2017

ŽADATEL: fyzické a právnické osoby

VÝŠE PODPORY: až 100 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 15. 8. 2016
Michal Dufek Vaši konkurenti již finalizují svoje žádosti do podzimního kola OPPIK. Pokud je chcete porazit, pusťte se rychle do práce. Rádi vám se vším pomůžeme.

Ing. Michal Dufek,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Šumperku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2016 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny