Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI
Vážení čtenáři,

v aktuálním čísle Dotačních novin vás seznámíme s novinkami ze světa grantů a dotací.

Nejdříve pro vás máme připraveno několik zajímavých výzev. První z nich je určena na podporu výstavby či rekonstrukce a vybavení stanice integrovaného záchranného systému. Dotaci je možné v rámci této výzvy získat například i na výstavbu hasičské zbrojnice. V pořadí druhá výzva má za cíl podpořit preventivní protipovodňová opatření na celostátní úrovni. Konkrétně je možné získat dotaci např. na budování, rozšíření a zkvalitnění hlásných, předpovědních či výstražných systémů. V článku se poté dozvíte více informací o možnosti získat 100 % dotaci v rámci tzv. Šablon pro MŠ a ZŠ na personální podporu, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ, profesní rozvoj pedagogů či spolupráci rodičů s žáky ZŠ.


Mezi zajímavé dotační možnosti patří i výzva v oblasti sociálního bydlení, která umožňuje podpořit dotací až 95 % pořízení bytů či bytových domů pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Výzva v Národním programu Životního prostředí je poté zaměřena na environmentální vzdělávání a osvětu. Vydání Dotačních novin zakončuje výzva na podporu projektů expozic a sbírek muzejní povahy. Dotaci je možné získat na instalací expozic a výstav a jejich zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Výzva je určena na podporu výstavby, rekonstrukce či vybavení stanic integrovaného záchranného systému (IZS). Podpora je směřována do regionů s nadprůměrným výskytem nepříznivých klimatických jevů.
 IROP VÝZVA Č. 36 „STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU"
PŘEDMĚT DOTACE: Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS

ŽADATEL: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany, Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů, státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností

VÝŠE PODPORY: max. 100 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 31. 12. 2017 – 16 hod
Dotační Manager
Výzva je zaměřena na podporu budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni. Podpořit je rovněž možné digitální povodňové plány.
OP ŽP VÝZVA Č. 37 SPECIFICKÝ CÍL: 1.4 - PODPOŘIT PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
PŘEDMĚT DOTACE: Budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic, budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému

ŽADATEL: Příspěvkové organizace

VÝŠE PODPORY: až 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 31. 8. 2016
V článku se dozvíte informace o možnosti dotací na šablony pro MŠ a ZŠ. Konkrétně je možné získat podporu na usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ, profesní rozvoj pedagogů, spolupráci rodičů s žáky ZŠ, personální podporu či extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ. Dotace je poskytována až do výše 100 %. Více podrobností se dozvíte v tomto článku.
Dotaci je možné získat na nákup nemovitosti a pořízení nezbytného základního vybavení pro osoby, které jsou v nepříznivé životní situaci a nemají přístup k bydlení. Jedná se o projekty realizované na území, kde se nenacházejí sociálně vyloučené lokality. Pro území, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality je otevřena výzva č. 35.
IROP VÝZVA Č. 34 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
PŘEDMĚT DOTACE: Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení

ŽADATEL: Obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace

VÝŠE PODPORY: až 95 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 27. 12. 2016 – 16 hod
Výzva je zaměřená na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Dotaci můžou získat projekty, které vedou k podpoře dlouhodobých projektů v této oblasti v rámci základního, středního vysokoškolského a dalšího vzdělávání.
 MŽP NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 7
PŘEDMĚT DOTACE: Environmentální vzdělávání a výchova, tvorba metodik, vzdělávání lektorů a učitelů, evaluace v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, interpretace přírodního dědictví

ŽADATEL: Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace, svazky obcí, veřejné výzkumné instituce, fundace, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, spolky, AOPK ČR, Správa jeskyní ČR a správy národních parků

VÝŠE PODPORY: až 80 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. 7. 2016
Výzva je zaměřena na podporu instalace expozic a výstav a jejich fyzické dostupnosti ze sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury.
MK ČR - PODPORA PROJEKTŮ EXPOZIC A VÝSTAV SBÍREK MUZEJNÍ POVAHY
PŘEDMĚT DOTACE: Instalace expozic nebo výstav, zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

ŽADATEL: Vlastníci nebo správci sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury, mimo příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury

VÝŠE PODPORY: až 70 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 15. 9. 2016
Radek Novák Kvalitní projektová dokumentace je jedním z důležitých předpokladů pro schválení projektové žádosti. Obzvláště to platí v případě projektů dopravní infrastruktury či dalších specifických stavebních záměrů. V případě zájmu o zpracování projektové žádosti jsme vám schopni v rámci komplexních služeb poradit či doporučit vhodného projektanta. Neváhejte se tedy na nás kdykoliv obrátit.

Radek Novák,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Šumperku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2016 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny