Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

ZEMĚ ŽIVITELKA 2016 A NOVÉ DOTACE

Vážení čtenáři,

blíží se Veletrh ZEMĚ ŽIVITELKA 2016 a také podzimní kolo výzev Programu rozvoje venkova, těmto událostem jsme se rozhodli věnovat aktuální číslo Dotačních novin.

Představíme 3. kolo dotačních výzev pro investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, pro inovace a na projekty spolupráce v těchto oborech, včetně novinek v podmínkách jednotlivých výzev. Poprvé budou vyhlášeny velice zajímavé dotační výzvy zaměřené na podporu sdružování podnikatelů v zemědělství!

Celkově bude rozdáno 4,5 miliardy korun. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 11. října 2016 8:00 do 31. října 2016 13:00.

Chystáte se na veletrh? Využijte možnosti bezplatné osobní schůzky s naším garantem pro oblast zemědělství, potravinářství, lesnictví a rybářství, Radkem Novákem (volejte nebo pište na: 778 727 176, radek.novak@cyrrusadvisory.cz). Projednáme způsobilost Vašeho záměru, vyhodnotíme šance na úspěch připravované žádosti a navrhneme optimální nastavení.

Příjemné čtení přeje redakce Dotačních novin.
Investice do zemědělských podniků

Je poskytována dotace 40 % - 60 % z celkových nákladů 100 tis. – 150 mil. Kč, např. na: stavby a technologie, nákup nemovitosti, vybrané speciální mobilní stroje, peletárny pro vlastní spotřebu a nově na běžné zemědělské stroje (traktor, mlátička...).

Žádat o dotaci může zemědělský podnikatel, skupina zemědělců, nebo mladý začínající zemědělec ve věku 18 – 40 let, který není evidován, déle než 5 let v evidenci zemědělského podnikatele, což je nová změna, oproti dřívějším 2 letům. Novinkou v pravidlech této výzvy je také vypuštění podmínky zemědělského vzdělání u mladých zemědělců. Nově může být žadatelem i velký podnik.

Zpracování zemědělských výrobků a jejich uvádění na trh

Je poskytována dotace 40 % z celkových nákladů 100 tis. – 30 mil. Kč, např. na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci budov, výstavbu a rekonstrukci prodejen, pojízdných prodejen, stánků, prodej ze dvora, vybavení prodejen apod., na pořízení strojů, nástrojů a zařízení, na investice související se skladováním, na zařízení čištění odpadních vod a do dopravních prostředků, nebo speciálních kontejnerů, schopných udržovat potraviny při vhodných teplotách a umožňujících monitorování těchto teplot.

Žádat o dotaci může podnik o velikosti do 250 zaměstnanců, který je zemědělským podnikatelem, výrobcem potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, nebo výrobcem krmiv určených pro hospodářská zvířata (s výjimkou ryb).

Lesnická infrastruktura

Je poskytována dotace 80 % z celkových nákladů 10 tis. – 8 mil. Kč, např. na výstavbu a rekonstrukci lesních cest, lesních svážnic a technologických linek, včetně souvisejících objektů a vybavení, na projekční a průzkumné práce, i inženýrskou činnost a na nákup pozemku. Novinkou je možnost podání více žádostí o dotaci v případě, že každý projekt se realizuje v jiném lesním hospodářském celku nebo zařizovacím obvodu.

Žádat o dotaci mohou vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesů, kteří v nich hospodaří a jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, nebo jsou vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi či kraji, nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

Moji lidi
Technika a technologie pro lesní hospodářství

Je poskytována dotace 50 % z celkových nákladů 10 tis. – nově 15 mil. Kč, např. na stroje a technologie pro lesní a školkařské činnosti, pro údržbu a opravy lesních cest, pro sortimentaci a pořez dříví.

Žádat o dotaci mohou vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesů, kteří v nich hospodaří a jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, nebo jsou vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi či kraji, nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

Vývoj nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Je poskytována dotace 50 % z celkových nákladů 1 mil. – 150 mil. Kč, např. na provozní náklady spolupráce ve vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií, na přímé náklady související s výrobou inovativních produktů a se zavedením inovativních postupů a technologií do praxe.

Žádat o dotaci může výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, nebo výrobce krmiv určených pro hospodářská zvířata (s výjimkou ryb), oba samostatně pokud vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky, nebo uskupení minimálně dvou subjektů (výrobce potravin, či krmiv, vždy společně s výzkumnou institucí).

Sdílení zařízení a zdrojů

Je poskytována dotace 45 % - 50 % z celkových nákladů 50 tis. – 7 mil. Kč, např. na novou výstavbu, modernizaci a rekonstrukci společně využívaných staveb, na společné pořízení zemědělských strojů a technologií pro prvovýrobu, na společné pořízení strojů, technologií a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, jejich finální úpravu, balení a značení, na společné pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchovu, těžbu a zpracování lesních porostů, na vypracování podnikatelského plánu spolupráce a na vypracování lesního hospodářského plánu v souvislosti s projektem.

Cílem zajímavé dotace je společné využívání budovy, stroje, či zařízení, jež by individuálně bylo pro mikropodnikatele nerentabilní a finančně nedosažitelné. Žádat o dotaci mohou minimálně dva subjekty, které se sdruží jako společníci do společnosti dle § 2716 nového občanského zákoníku. Jedná se o zemědělského podnikatele, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv určených pro hospodářská zvířata (s výjimkou ryb) a vlastníka, nájemce, pachtýře nebo vypůjčitele lesa. Velikost podniku musí být do 10 zaměstnanců.

Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Je poskytována dotace až 50 % z celkových nákladů 50 tis. – 6 mil. Kč, např. na novou výstavbu, modernizaci a rekonstrukci společně využívaných staveb, na společné pořízení strojů, technologií, zařízení a vybavení související s projektem (prodejna, stánek, tržiště, pojízdná prodejna, chladicí a mrazící auta, úprava produktů k prodeji, apod.), na pořízení e-shopu v souvislosti s projektem (pořízení počítačového hardware a software), na vypracování podnikatelského plánu spolupráce a v souvislosti s projektem na náklady spojené s propagací v médiích, s tiskem letáků a plakátů, s reklamními tabulemi. „Sdílení zařízení a zdrojů“ je zaměřeno převážně na výrobu, „Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů“ poté především na investice do prodejen.

Žádat o dotaci mohou minimálně dva subjekty, které se sdruží do uskupení. Jedná se o zemědělského podnikatele, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, obec nebo dobrovolný svazek obcí, nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin. Velikost podniku musí být do 250 zaměstnanců. Tedy například i obec může zřídit místní prodejnu ve spolupráci s lokálním zemědělcem nebo potravinářem.

Spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

Je poskytována dotace až 50 % z celkových nákladů 50 tis. – 4 mil. Kč, např. na vypracování podnikatelského plánu spolupráce, studie týkající se dotyčné oblasti, studie proveditelnosti a na osobní výdaje koordinátora projektu. Tedy výdaje pro zajištění místního zdroje dodávek biomasy k výrobě energie, potřebné pro chod podniku, či obce. Zjednodušeně, zemědělec se zdrojem vsázky do bioplynové stanice se spojí s potenciálním odběratelem. Dohromady získají dotaci na přípravu podnikatelského záměru, mzdu organizačního pracovníka, a také potřebné studie týkající se životního prostředí.

Žádat o dotaci mohou minimálně dva subjekty, které se sdruží do uskupení. Jedná se o zemědělského podnikatele, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, obec nebo dobrovolný svazek obcí a ostatní podnikatelský subjekt.


Radek Novák Možnosti dotačního období 2014 – 2020 se již v této šíři nebudou opakovat. Kdo chce něčeho dosáhnout, musí se zaměřit na cíl, nikoli na překážky. S těmi Vám rádi pomůžeme :-)

Radek Novák,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
+420 778 727 176
radek.novak@cyrrusadvisory.cz
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Šumperku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2016 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny