Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI
Vážení čtenáři,

v aktuálním čísle Dotačních novin se můžete těšit na další porci informací z oblasti grantů a dotací. Prvně představíme aktuální možnosti příspěvků ze Státního fondu dopravní infrastruktury, konkrétně na  nové chodníky či cyklostezky. Rovněž budeme informovat o novém titulu, v rámci kterého je možné získat dotaci na vybudování nových dopravních křížení mezi jednotlivými komunikacemi. Následně se podíváme na nové výzvy v OP Životní prostředí, které umožňují podpořit vodohospodářské projekty, od kanalizací a ČOV, k vodárenským projektům. Rovněž se dozvíte více informací o výzvě podporující deinstitucionalizaci psychiatrické péče.
 


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol, které jsou zřizovány územně samosprávními celky.

Jelikož obsah našich dotačních novin je rozsahem omezen, dovolíme si připomenout také naši službu Dotační Manager, která každý týden rozesílá detailní soupis všech nových výzev a umožňuje online přístup k aktuálním a připravovaným dotačním příležitostem.


Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Před několika dny došlo ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) k vyhlášení výzev v oblasti bezpečnosti dopravy a cyklodopravy. V praxi je tedy možné získat pro obce zajímavou dotaci ve výši 85 % jak na výstavbu či rekonstrukci chodníků, tak i cyklostezek. Zároveň došlo i k vyhlášení zcela nového příspěvku na křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací. Podívejte se na všechny možnosti!
V Operačním programu Životní prostředí byly otevřeny tři nové výzvy. Podpora je plánována v prioritní ose 1 zabývající se čistotou vody (kanalizace, ČOV, vodárny, a další).  Žádosti ve zmíněných výzvách budou přijímány od 17. 10. 2016 do 19. 1. 2017. V článku naleznete základní informace a také odkazy na jednotlivé výzvy.
Dotace na investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji a snižování nerovností. Konkrétně tedy na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním.
Deinstitucionalizaci psychiatrické péče
PŘEDMĚT DOTACE: Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby, ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním, zřizování nových či rekonstrukce stávajících psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic, vybavení mobilních týmů.

ŽADATEL: Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.

VÝŠE PODPORY: Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí mohou získat podporu až 90 % z celkových způsobilých nákladů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. 6. 2017.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol, které jsou zřizovány územně samosprávními celky.
Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ
PŘEDMĚT DOTACE: Podpora rozvoje výukových kapacit základních škol pouze s 1. stupněm, podpora rozvoje výukových kapacit základních škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí, podpora rozvoje výukových kapacit mateřských škol na území hlavního města Prahy.

ŽADATEL: Obec nebo městská část hlavního města Prahy zřizující základní nebo mateřskou školu v právní formě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby, dobrovolné svazky obcí – zřizující základní nebo mateřskou školu v právní formě školské právnické osoby, školské právnické osoby – zřizované svazkem obcí.

VÝŠE PODPORY: až 85 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 31. 10. 2016.
Každý měsíc vydáváme Dotační noviny pro veřejný sektor, ve kterých se snažíme přinášet nejzajímavější aktuální dotace pro obce a města.  Jistě vám chodí také prezentační dokumenty od konkurenčních firem a v neposlední řadě newslettery od jednotlivých ministerstev. Na aktuální výzvy se také můžete podívat na našich stránkách www.dotacni.info, které představují největší zdroj bezplatných informací o dotacích v ČR.

Žadatelé, kteří chtějí být informování o vyhlášení výzev hned v první moment, mít přístup k přehledné online databázi dotací a každý týden obdržet detailní shrnutí nových dotačních výzev mají poté možnost využít naší specializované služby Dotační Manager. Aby vám už žádná dotace neunikla, dovolujeme si uvést odkaz na přístup do naší demoverze.
Jana Valová OP Životní prostředí aktualizoval Pravidla pro žadatele a příjemce. Hlavní změnou je především termín vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (závazné smlouvy žadatele s poskytovatelem dotace). Dříve se s podpisem smlouvy čekalo na doložení výběrového řízení, nově bude RoPD vydáváno současně se schválením žádosti o dotaci.

Mgr. Jana Valová,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Šumperku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2016 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny