Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti
Vážení čtenáři,

dotace se nyní hrnou ze všech stran, a pokud uvažujete o podpoře vašeho podnikání z veřejných zdrojů, je právě teď ta nejvhodnější doba.

Proto vás i v aktuálním čísle Dotačních novin seznámíme s novinkami ze světa grantů a dotací. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 6 nových výzev v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, další by měly brzy následovat. Detailně se podíváme na ideální postup při přípravě projektů zaměřených na energetické úspory a také na zásady povinné publicity u dotovaných projektů.


V druhé části Dotačních novin vám představíme nové výzvy na výstavbu, rekonstrukce a odbahnění rybníků, dále na podporu škol, středisek volného času a vzdělávacích organizací. Na závěr přinášíme informace o zajímavé výzvě na podporu sociálních podniků.


Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Říjnové výzvy OP PIK
Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK vyhlásilo nové výzvy k šesti dotačním programům podpory OP PIK. O dotaci můžete nově žádat v programech:

ICT a sdílené služby (datová centra, centra sdílených služeb, tvorba nových IS/ICT řešení – nově také speciální výzva pro start-upy!)

Marketing (podpora účasti na zahraničních veletrzích), Nemovitosti (dotace na rekonstrukci brownfields), Školicí střediska (dotace na budování školicích středisek).

Partnerství znalostního transferu (transfer znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou) a Spolupráce – klastry (rozvoj inovačních sítí – klastrů).
Uvažujete o investici do snížení energetické náročnosti vašeho podniku? Váháte, jestli se vám ekonomicky vyplatí dávat prostředky za některá opatření, která poslouží k úspoře energií? A je vůbec nutné taková opatření realizovat? Je třeba zpracovat energetický audit, nebo energetický posudek? Pokud si lámete hlavu s podobnými otázkami a nejste si jistí, co vše musíte připravit před podáním žádosti, podívejte se na náš článek.
Moji lidi
V souvislosti s čerpáním podpory z jednotlivých operačních programů vzniká příjemci povinnost informovat veřejnost o realizaci a přijetí podpory prostřednictvím takzvané povinné publicity. Rádi vám s publicitou pomůžeme.
Podporována je výstavba nových, obnova zaniklých či rekonstrukce stávajících rybníků větších než 2 ha, dále také odbahnění značně zanesených rybníků o výměře 2–30 ha.
Odbahnění rybníků
PŘEDMĚT DOTACE: Výstavba nových, obnova zaniklých rybníků a vodních nádrží. Rekonstrukce stávajících rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře větší než 2 ha. Odbahnění značně zanesených rybníků o výměře 2 – 30 ha.

ŽADATEL: Subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě splňující podmínku, že na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, provozuje chov a lov ryb.

VÝŠE PODPORY: maximálně 80 mil Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. 11. 2016.
Integrovaný regionální operační program vyhlásil dvě nové výzvy na podporu škol, středisek volného času, domů dětí a mládeže a dalších vzdělávacích a volnočasových organizací. Výzva č. 57 je určena pro žadatele z oblastí, kde se nachází sociálně vyloučené lokality, výzva č. 56 pro zbytek ČR, vyjma hlavního města Prahy.
Celoživotní vzdělávání
PŘEDMĚT DOTACE: Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucího uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

ŽADATEL: Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

VÝŠE PODPORY: až 95 %, dle typu žadatele.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 14. 4. 2017.
Dotace na vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit. Výzva je také zacílena na vznik a rozvoj chráněných pracovišť.
Sociální podniky
PŘEDMĚT DOTACE: Vznik a rozvoj sociálních podniků, vznik a rozvoj chráněných pracovišť, podporovány jsou projekty realizované v Praze.

ŽADATEL: Nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty deklarující naplňování principů sociálního podnikání, veřejné instituce.

VÝŠE PODPORY: až 100 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 20. 4. 2017.
Michal Dufek Dotace jsou ve většině případů zaměřeny na úzkou skupinu žadatelů, například malé podniky ve zpracovatelském průmyslu. Výjimkou je podpora na úspory energie, zde mohou získat až 50 % dotaci jak výrobní podniky, tak podnikatelé ve službách a obchodu. Více napoví náš první článek Dotačních novin.

Ing. Michal Dufek,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Šumperku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2016 Cyrrus Advisory, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny