Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti
Vážení čtenáři,

v aktuálním čísle Dotačních novin vás znovu seznámíme s novinkami ze světa grantů a dotací. Předposlední číslo roku 2016 se tradičně věnuje novým výzvám z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, stěžejního programu na podporu podniků v České republice.

Zajímavé novinky nabízí OP Zaměstnanost a IROP. Z uvedených programů můžete získat dotaci na vznik a provoz dětských skupin. Jedná se o podporu jak na stavební/investiční výdaje, tak platy zaměstnanců a další režie spojené s provozem DS.


Ve třetím kole Programu rozvoje venkova bylo podáno celkem 5 065 žádostí, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) doporučil k financování 4 064 z nich. Žadatelé nyní musí do 2 měsíců dodat podklady k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, z tohoto důvodu se DN zabývají také další nezbytnou částí dotačního cyklu, výběrovým řízením na dodavatele technologie/stavebních prací.

Na závěr představíme dotační program MMR, který podporuje rozvoj investic do cestovního ruchu a zvýšení kvality poskytovaných služeb.


Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
I když je konec roku takřka „za dveřmi“, tak má pro nás MPO přichystáno vyhlášení celé řady zajímavých výzev. Dotovat znovu půjde například inovační infrastruktura, nákup nových strojů, zateplení a další energetická opatření. V článku přinášíme kompletní přehled nejbližších dotačních výzev.
Chcete založit novou dětskou skupinu nebo rozšířit poskytování služeb péče o dítě do dalších provozoven? Na přelomu roku se Vám naskytne jedinečná příležitost získat až 6 mil. Kč na vybudování a provoz nové dětské skupiny. Příjem žádostí bude zahájen 2. 1. 2017 a o schválení dotace bude rozhodovat mimo jiné čas podání. Nepromeškejte tedy tuto jedinečnou šanci a připravte vše s předstihem.
Dotační manager
Integrovaný regionální operační program vyhlásil nové výzvy na zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Konkrétně se jedná o výzvu č. 58 využitelnou v Pražské (mimo území hlavního města Prahy), Brněnské metropolitní oblasti a Olomoucké aglomeraci. Dále je možné využít výzvu č. 59, která podporuje území aglomerací České Budějovice, Jihlava, Liberec-Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Zlín.
Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil seznam doporučených žádostí o dotaci z třetího kola Programu rozvoje venkova. Úspěšní žadatelé, včetně projektů v zásobníku, musí do 2 měsíců dodat podklady k podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace.  Stěžejní je dodání ukončeného výběrového řízení na dodavatele. Rádi Vám s kompletní administrací VŘ pomůžeme.
Účelem podprogramu je podpořit rozvoj investic do cestovního ruchu a zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám.
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
PŘEDMĚT DOTACE: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu, zvýšení kvality podnikatelských i neziskových služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám. Podpora nadregionálních aktivit: zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových turistických tras (pro pěší, cyklo, hipo, vodáckou, vodní turistiku a další udržitelné formy turistiky).

ŽADATEL: Veřejnoprávní i podnikatelské subjekty, detailní výčet je uveden v článku.

VÝŠE PODPORY: až 10 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 6. 1. 2017 – 16 hod.
Michal Dufek Hitem příštího roku nepochybně budou dotované úspory energie. 28.11.2016 byla vyhlášena výzva z OP PIK, v rámci které se bude rozdělovat 11 miliard korun. Až 50 % dotaci je možné získat nejenom na zateplení, výměnu oken, ale také na nákup úspornějších strojů, osvětlení a dalších opatření, které pomohou uspořit náklady na energie ve vaší společnosti. Rádi vám pomůžeme s kompletní přípravou a realizaci projektu.

Ing. Michal Dufek,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2016 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny