Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI
Vážení čtenáři,

v aktuálním čísle Dotačních novin vás znovu seznámíme s novinkami ze světa grantů a dotací. Nejprve představíme novou výzvu na podporu alternativních způsobů dopravy, nákup elektromobilů, plug-in hybridů a vozů na CNG.

Národní program cestovního ruchu vyhlásil dvě nové výzvy, první se zaměřuje na realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, druhá na zvýšení kvality služeb poskytovaných v cestovním ruchu.
 


Ve vybraných lokalitách lze nově realizovat projekty zaměřené na zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let a také deinstitucionalizaci a rozvoj sociálních služeb, rozvoj komunitních center a podporu sociálního bydlení.


Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Cílem výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.
Podpora alternativních způsobů dopravy
PŘEDMĚT DOTACE: Příspěvek na elektromobily, plug-in hybridy a vozy na CNG.

ŽADATEL: Územní samosprávní celky a jimi vlastněné, či zakládané organizace. Komerční společnosti vlastněné z více než 50 % obcí či krajem.

VÝŠE PODPORY: Maximální ani minimální výše podpory v rámci jedné Žádosti není stanovena, je ovšem stanoven limit maximální výše podpory na jednotlivá vozidla, a to fixní částkou dle typu vozidla a jeho pohonu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 31. 3. 2017, nebo do vyčerpání alokace podle toho, která událost nastane dříve.
Dotační Manager
Cílem je zvýšení povědomí o regionech za účelem zvýšení návštěvnosti. V rámci podprogramu budou podporovány aktivity zaměřené na podporu řízení destinací, realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, podporu distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a marketingovou komunikaci.
Marketingové aktivity v cestovním ruchu
PŘEDMĚT DOTACE: Příspěvek na elektromobily, plug-in hybridy a vozy na CNG.

ŽADATEL: Krajské destinační společnosti, krajské oddělení cestovního ruchu, registrované/ certifikované lokální a oblastní destinační společnosti.

VÝŠE PODPORY: Až 50 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 6. 1. 2017.
Účelem podprogramu je podpořit rozvoj investic do cestovního ruchu a zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám.
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
PŘEDMĚT DOTACE: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu, zvýšení kvality podnikatelských i neziskových služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám. Podpora nadregionálních aktivit: zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových turistických tras (pro pěší, cyklo, hipo, vodáckou, vodní turistiku a další udržitelné formy turistiky).

ŽADATEL: Veřejnoprávní i podnikatelské subjekty, detailní výčet je uveden v článku.

VÝŠE PODPORY: Až 10 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 6. 1. 2017.
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Integrovaný regionální operační program vyhlásil nové výzvy na zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Konkrétně se jedná o výzvu č. 58 využitelnou v Pražské (mimo území hlavního města Prahy), Brněnské metropolitní oblasti a Olomoucké aglomeraci. Dále je možné využít výzvu č. 59, která podporuje území aglomerací České Budějovice, Jihlava, Liberec-Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Zlín.
Sociální infrastruktura
IROP nabízí zajímavou dotaci na deinstitucionalizaci a rozvoj sociálních služeb, rozvoj komunitních center a podporu sociálního bydlení. O dotaci mohou žádat jak veřejnoprávní organizace, tak církve a nestátní neziskové organizace. Projekty v Brněnské, Plzeňské metropolitní oblasti a Ústecko-chomutovské aglomeraci podporuje Výzva č. 60 (ITI), projekty na území Liberce – Jablonce nad Nisou, Karlových Varů, Mladé Boleslavi, Jihlavy a Zlína poté Výzva č. 61. (IPRÚ).
Radomír Věntus Nový zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek vstoupil v účinnost dne 1. 10. 2016. Úprava zákona oproti předchozímu zákonu 137/2006 obsahuje řadu nových institutů, postupů ale i odlišnou terminologii. Není se tedy čemu divit, že vzhledem k situaci, kdy ani rozhodovací praxe v těchto chvílích neposkytuje k novému zákonu výklad ohledně jeho správné aplikace, zadavatelé raději posouvají realizaci výběrových řízení na později.

Pokud máte obavy z aplikace nového zákona, neváhejte se nám ozvat. Rádi vám s výběrovým řízením pomůžeme.

Mgr. et Mgr. Radomír Věntus,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2016 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny