Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

poslední Dotační noviny roku představují dotace na dofinancování územních studií, spolupráci organizací z České republiky a Rakouska a v souladu s aktuálními trendy také podporu bezpečnostních opatření. Dotaci lze získat nejenom na mříže, oplocení a kamery, ale také na pozici takzvaného bezpečnostního dobrovolníka ve vaší obci.

Následně vám předvedeme, že provozujeme nejenom unikátní databázi dotací, Dotační Manager, ale posunuli jsme se zase o něco dále a vyvinuli nový vyhledávač spojený s přímým oslovením odborníků, systém Moji lidi. Pokusili jsme se i o drobnou satiru, pro kterou nebylo lepšího mluvčího než vystudovaného politologa, kolegy Radomíra Věntuse.

Příjemnou cestu světem dotací v roce 2017 přeje redakce Dotačních novin!
Cílem Výzvy je podpora zpracování Územních studií krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánování.
Národní program Životní prostředí
PŘEDMĚT DOTACE: Předmětem podpory je poskytnutí prostředků na kofinancování projektů podpořených ze SC 3.3. Integrovaného regionálního operačního programu.

ŽADATEL: Obce s rozšířenou působností.

VÝŠE PODPORY: Maximálně 10 %. Dohromady s IROP dotace pokryje 100 % výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 31. 12. 2019.

Každý týden nám zašlete přes 100 dotazů na možnost financování vašich projektů. Na všechny odpovídáme a snažíme se pomoct. Ale vzhledem k tomu, že se věnujeme především OP ŽP, IROP, OPZ a SFDI, část zájemců směřujeme dále.

V programech, kterým se věnujeme okrajově, se snažíme doporučit naše menší spřátelené dodavatele. Z těchto důvodů jsme vyvinuli systém Moji lidi, vyhledávač spojený s přímým oslovením dodavatelů, který není ovlivněn žádnou reklamou, množstvím článků, ale pouze kvalitou dodavatelů.

Systém Moji lidi by Vám časem měl rovnou najít ty nejlepší dodavatele pro vaše záměry  ve všech oblastech lidského bytí (v našem případě například pro další specializované dotační programy).

Podívejte se, jak Moji lidi využil král Miloslav. Pomohl mu vybrat vyšší daně Andrej Vařič nebo Jiří Rošťáček? Namluvil Radomír Věntus, vedoucí našeho obchodního oddělení.

PF 2017
Podpora přeshraniční spolupráce mezi subjekty z České republiky a Dolního Rakouska. V tuto chvíli je možné podávat další projektové žádosti na 4. zasedání Monitorovacího výboru.
Interreg Rakousko-Česká republika
PŘEDMĚT DOTACE: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, životní prostředí a zdroje, rozvoj lidských zdrojů, udržitelné sítě a institucionální spolupráce.

ŽADATEL: Veřejnoprávní, neziskové i soukromé organizace.

VÝŠE PODPORY: Až 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 21. dubna 2017, do 14:00.
Podpora projektů na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování pravděpodobnosti dopadení pachatele a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností.
Program prevence kriminality
PŘEDMĚT DOTACE: Neinvestiční projekty, investiční akce: kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících), zabezpečovací soubory, vyhodnocovací soubory, mříže, osvětlení rizikových míst, oplocení rizikových míst, software pro bezpečnostní a preventivní účely, hardware pro bezpečnostní a preventivní účely, sportovní hřiště a plácky.

ŽADATEL: Kraj, obec nebo DSO (dobrovolný svazek obcí).

VÝŠE PODPORY: Dle typu opatření.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Obce a DSO předkládají Žádosti na kraj nejpozději do 31. ledna 2017, nestanoví-li kraj jinak. Kraj zašle na odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV záznam o svém posuzování, oba seznamy Žádostí včetně originálu všech Žádostí obcí a DSO a Žádost kraje (projekty, včetně povinných příloh) v termínu do 28. února 2017.
Cílem této výzvy je podpořit zapojení laické veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku na místní úrovni.
Bezpečnostní dobrovolník
PŘEDMĚT DOTACE: Pojištění činnosti dobrovolníka, evidence a školení dobrovolníků, vybavení pro bezpečnostní dobrovolníky, informační materiály, akce s veřejností.

ŽADATEL: Obce, městské části hl. m. Prahy.

VÝŠE PODPORY: Až 100 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 31. 1. 2017.
Radomír Věntus Budujete, opravujete, zkrášlujete vaši obec nebo město? Kontaktujte mě a rád vám zdarma a nezávazně představím dotační příležitosti, včetně veškerých souvislostí a rizik. Úspěšný rok 2017!

Mgr. et Mgr. Radomír Věntus,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2016 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny