Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

do emailových schránek vám dorazily první Dotační noviny letošního roku. Pevně věříme, že vám i v roce 2017 pomůžeme s orientací v nepřeberném množství dotačních programů a výzev k podávání žádostí o dotace.

První článek přináší informace k programu Úspory energie, ze kterého je možné získat až 50 % dotaci na zateplení podnikatelských prostor, nákup úspornějších zařízení, osvětlení nebo třeba instalaci OZE pro vlastní spotřebu. U ekologizace a ochrany zůstáváme, program Nízkouhlíkové technologie poskytuje dotaci na zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Zaměření dalšího článku, který se týká programu Obnovitelné zdroje energie, netřeba zmiňovat.

V druhé části dotačních novin znovu představíme program POVEZ II, u kterého se v nejbližší době očekává obnovení příjmu žádostí o dotace na odborné vzdělávání zaměstnanců. Na závěr a spíše pro zajímavost představíme zajímavý program Evropské kosmické agentury. Veškeré aktuálně otevřené výzvy jsou přehledně k dispozici v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

Nevíte, jestli můžete žádat o dotaci na zateplení vašeho objektu v případě, že v něm za poslední roky nebyly žádné odběry? Uvažujete o zefektivnění provozu vašeho podniku a rádi byste získali podporu na náročnou investici? Úspory energie otevírají druhé kolo a je o co stát.

Více se dočtete v článku.

Dotační Manager
Program podporuje zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.
Nízkouhlíkové technologie – Výzva II
PŘEDMĚT DOTACE: Pořízení elektromobilů, pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily, inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie, zavádění technologií k získávání druhotných surovin, či výrobu z druhotných surovin.

ŽADATEL: Podnikatelské subjekty.

VÝŠE PODPORY: Až 80 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017.
Podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů ve výši až 400 mil. Kč.
Obnovitelné zdroje energie – Výzva II
PŘEDMĚT DOTACE: Vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny, výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně. Výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren.

ŽADATEL: Podnikatelské subjekty.

VÝŠE PODPORY: Až 80 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Od 15. 2. 2017 do 15. 7. 2017.
Úřady práce poskytují finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnanců. Současně jsou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich školení.
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)
PŘEDMĚT DOTACE: Úhrada mzdových nákladů vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich školení. Úhrada nákladů na vzdělávací aktivity (náklady na externího dodavatele nebo náklady na interního lektora).

ŽADATEL: Zaměstnavatelé nebo osoby samostatně výdělečně činné.

VÝŠE PODPORY: Až 100 % mzdových nákladů a 85 % nákladů na externího dodavatele školení.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Předpokládaný termín obnovení příjmu žádostí je 1. čtvrtletí roku 2017. Doba realizace projektu končí datem 30. 11. 2020.

Evropská kosmická agentura (ESA) poskytuje příspěvky v rámci volitelného programu na výrobu a vývoj přístrojů za účelem výzkumu kosmického prostoru a kosmických těles PRODEX (PROgramme de Développement d’EXpériences scientifiques). Program má podpořit spolupráci vědeckých pracovišť s průmyslovými podniky a taktéž umožnit financovat.

Každý rok by mělo MŠMT mezi žadatele, jež budou investovat do vývoje nebo výroby přístrojové části letového zařízení, které bude využito pro vědecký experiment, rozdělovat 1,5 mil EUR.

Více informací zjistíte v článku.

Stanislava Tůmová V aplikaci Dotační Manager aktuálně evidujeme 184 otevřených nebo připravovaných dotačních výzev pro podnikatele. Příležitosti můžete filtrovat pomocí názvu, lokace, času uzavření výzvy. Každý týden rovněž zasíláme souhrn nově vyhlášených výzev na Váš email.

vip.vyhledavac-dotaci.cz


Mgr. et Mgr. Stanislava Tůmová,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2017 Cyrrus Advisory, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny