Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

do emailových schránek vám dorazily první Dotační noviny letošního roku. Pevně věříme, že vám i v roce 2017 pomůžeme s orientací v nepřeberném množství dotačních programů a výzev k podávání žádostí o dotace.

V televizi je aktuálně k vidění reklama na OP VÝZKUM, VÝVOJ a VZDĚLÁVÁNÍ, v prvním článku proto přinášíme ukázku, jaké aktivity lze z tohoto programu například podpořit. Následně představíme dotační příležitosti v rámci takzvaných „Integrovaných teritoriálních investic“ pro mateřské, základní a střední školy.

Na vzdělávací dotace plynule navazují podpory sociálního začleňování a sociálních služeb. Na závěr se tradičně budeme věnovat dotacím na zlepšování životního prostředí, tentokrát posilování přirozené funkce krajiny.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Výzva má za cíl podporovat vzdělávání rozvojem např. čtenářské a matematické gramotnosti, ICT, polytechnického vzdělávání a cizích jazyků. Dotaci lze získat také na zkvalitnění vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem nebo společné vzdělávání a spolupráci škol a zaměstnavatelů.
OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
PŘEDMĚT DOTACE: Personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární rozvojové aktivity.

ŽADATEL: Mateřské a základní školy.

VÝŠE PODPORY: Až 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 30. 6. 2017.

V článku se věnujeme novým možnostem na zisk dotace pro školy a školky v blízkosti větších měst, tzv. ITI regionů. Konkrétně je možné získat dotaci např. na rekonstrukci či vybavení učeben v těchto zařízeních. Alokace přesahuje 3,5 miliardy Kč, takže se určitě jedná o velmi zajímavou alternativu pro jiné druhy finančních podpor v této oblasti. V textu se rovněž dozvíte i hlavní úskalí, na které je nutné si dát pozor v rámci této v mnoha ohledech specifické výzvy.

Více se dozvíte v článku.

Dotační Manager
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlásilo 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020.
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb
PŘEDMĚT DOTACE: Zvyšování kapacit pobytových zařízení, zkvalitnění stávajících pobytových zařízení, rozšíření zázemí poskytovatelů terénních sociálních služeb, podpora mobility, pořízení automobilů, pořízení prostředků asistivních a asistenčních technologií.

ŽADATEL: Žadatelé oprávněni k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

VÝŠE PODPORY: Až 75 % z celkových uznatelných výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 31. 3. 2017.
Dotace na podporu rozličných programů a aktivit v rámci sociálního začleňování poskytuje Operační program Zaměstnanost.
Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva
PŘEDMĚT DOTACE: Podpora sociálních služeb, profesionální realizace sociální práce, komunitní sociální práce a komunitních center, podpora osob v přístupu k bydlení a zaměstnání, podpora služeb pro ohrožené děti, podpora služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené, podpora aktivit přispívající k boji s diskriminací, podpora programů prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku, podpora služeb pro osoby po výkonu trestu, aktivit v oblasti sociálního podnikání.

ŽADATEL: Neziskové organizace, podnikatelé, školy a školská zařízení, dobrovolné svazky obcí.

VÝŠE PODPORY: Až 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 29. 6. 2018.
Dotace na podporu rozličných programů a aktivit v rámci sociálního začleňování poskytuje Operační program Zaměstnanost.
OP ŽP – 81. Výzva – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
PŘEDMĚT DOTACE: Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě. Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

ŽADATEL: Obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace, obchodní společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

VÝŠE PODPORY: Až 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 2. 1. 2019.
Radomír Věntus V aplikaci Dotační Manager aktuálně evidujeme 296 otevřených nebo připravovaných dotačních výzev pro veřejný sektor. Příležitosti můžete filtrovat pomocí názvu, lokace, času uzavření výzvy. Každý týden rovněž zasíláme souhrn nově vyhlášených výzev na Váš email.

vip.vyhledavac-dotaci.cz

Mgr. et Mgr. Radomír Věntus,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2017 Cyrrus Advisory, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny