Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v dubnu se budou uzavírat stěžejní dotační programy na podporu inovací v české ekonomice, ve kterých je pro žadatele celkově připraveno až 12 miliard korun. Konkrétně se jedná o programy Potenciál (Dotace na zakládání a rozvoj výzkumných center, uzávěrka 17. 4. 2017), Inovace (Dotace na pořízení technologií na výrobu inovativních výrobků, uzávěrka 18. 4. 2017), Aplikace (Dotace na průmyslový výzkum a experimentální vývoj, uzávěrka 20. 4. 2017).  Pro přípravu žádostí zbývá ještě pár dní, zopakujeme proto základní informace o jednotlivých programech.

V Dotačních novinách se dále podíváme na výzvu z OP VVV zaměřující se na „Předaplikační výzkum“ a abychom udrželi výzkumný ráz březnového vydání, dovolíme si odkázat na zajímavý externí zdroj, Technologické centrum Akademie věd ČR, které provozuje přehledný informační portál o rámcovém programu pro výzkum a inovace EU, HORIZONT 2020.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Dotace na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
Program Potenciál
PŘEDMĚT DOTACE: Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. U malých a středních podniků jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.

ŽADATEL: Podnikatelské subjekty.

VÝŠE PODPORY: Až 75 mil. Kč, maximálně 50 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 17. 4. 2017.
Moji lidi
Podpora zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zvýšení efektivnosti procesů výroby, poskytování služeb a další.
Program Inovace
PŘEDMĚT DOTACE: Technologie, stavby, software a data, projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů, marketingová inovace.

ŽADATEL: Podnikatelské subjekty.

VÝŠE PODPORY: Až 100 mil. Kč, maximálně 45 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 18. 4. 2017.
Dotace je zaměřena na získávání znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
Program Aplikace
PŘEDMĚT DOTACE: Průmyslový výzkum, experimentální vývoj. Mzdy výzkumných pracovníků, režie, odpisy, expertní služby.

ŽADATEL: Podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

VÝŠE PODPORY: Až 100 mil. Kč, maximálně 70 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 20. 4. 2017.
Cílem výzvy je podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi. Výzva je zaměřena na výzkumné projekty, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Dále je cílem výzvy zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou.
OP VVV PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM
PŘEDMĚT DOTACE: Realizace výzkumných záměrů s potenciálem k budoucímu využití výsledku v praxi, experimentální ověření možného praktického uplatnění výzkumných výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví a další volitelné aktivity.

ŽADATEL: Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI.

VÝŠE PODPORY: Až 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 20. 6. 2017.
Lucie Tomčíková V České republice existují desítky programů na podporu VaV a zavádění inovací do běžné praxe. Rádi vám pomůžeme s orientací v dotačních příležitostech a zpracováním vašich projektů. Kontaktujte nás nebo využijte aplikace Dotační Manager.

Mgr. Lucie Tomčíková,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2017 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny