Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

březnové Dotační noviny představí nové výzvy v oblasti životního prostředí. Dotaci je možné získat na inventarizaci a odstraňování starých ekologických zátěží. Vlastníci rodinných domů budou prostřednictvím krajů moci dále žádat na pořízení nových ekologických kotlů.

Na podporu dětských skupin v Praze je určena výzva č. 22 OP PPR, k 15. 3. 2017 zde bylo podáno celkem 11 projektů ve výši 51 137 382 Kč, což činí 41 % z celkové alokace, s podáváním žádostí tedy není radno otálet. V únoru již skončil příjem žádostí na podporu budování školské infrastruktury v rámci Integrovaného operačního programu. O tento typ dotace byl obrovský zájem, stejně jako o výzvu 132 OP Zaměstnanost, zaměřenou na budování a provoz mimopražských DS, která by naopak měla být v nejbližší době vyhodnocena. V roce 2017 bude možné na obnovu ZŠ či MŠ žádat již pouze ve vymezených územích, jedná se tzv. ITI regiony či IPRÚ, které zahrnují aglomerace větších měst a jejich okolí. V následujících letech se tak můžeme těšit na plno nových/renovovaných škol, školek a dětských skupin.

Veškeré aktuálně otevřené výzvy jsou přehledně k dispozici v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Dotační program na podporu projektů, které mají za cíl odstranit staré ekologické zátěže, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví.
OP ŽP - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
PŘEDMĚT DOTACE: Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.

ŽADATEL: Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky a organizace, příspěvkové organizace, veřejně výzkumné instituce a veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty a fyzické osoby podnikající.

VÝŠE PODPORY: Až 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 30. 6. 2017.
Moji lidi
Dotace na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které následně finanční prostředky přidělí konečným uživatelům, fyzickým osobám.
OP ŽP - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek
PŘEDMĚT DOTACE: Náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva v domácnostech (nové automatické kotle na uhlí a biomasu, plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla).

ŽADATEL: Kraje ČR (včetně Prahy). Kraje budou následně dotace rozdělovat konečným příjemcům.

VÝŠE PODPORY: Až 80 % z celkových způsobilých výdajů projektu (pro koncové příjemce – fyzické osoby).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 28. 4. 2017.
Výzva podporuje vznik a provoz zařízení poskytujících pravidelnou péči o dítě od 1 roku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.
Dětské skupiny – OP Praha pól růstu
PŘEDMĚT DOTACE: Vznik a provoz nových zařízení péče o děti v dětské skupině, transformace stávajících zařízení péče o předškolní děti na dětskou skupinu, provoz stávajících zařízení péče o děti v dětské skupině.

ŽADATEL: Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.

VÝŠE PODPORY: Až 95 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 14. 12. 2017.
Dotace na posílení strategického řízení organizací mimo hl. m. Prahy, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže.
OPZ – optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě
PŘEDMĚT DOTACE: Podpora řízení kvality, tvorby strategických dokumentů a podpora procesního řízení v organizaci.

ŽADATEL: Obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí.

VÝŠE PODPORY: Až 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 15. 6. 2017.
Lucie Tomčíková Před několika dny byly zveřejněny výsledky programu 133 510 Podpora materiálně technické základny sportu na projekty výstavby nebo rekonstrukce hřišť či sportovních hal. Podle našich informací by mělo dojít v květnu k vyhlášení nové verze tohoto programu, která bude mít pozměněné hodnocení. V případě vhodného záměru do tohoto programu nás neváhejte kontaktovat.

Mgr. Lucie Tomčíková,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2017 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny