Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti


Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro podnikatele z více než 328 otevřených výzev vybíráme program Inovační vouchery, který v aktuální výzvě umožňuje získat dotaci až 999 000,- Kč na služby poskytované vysokými školami a výzkumnými ústavy, dále program zaměřený na stipendia nadějných vědců v Německu.

Zajímavou dotaci nabízí program Nová zelená úsporám, a to konkrétně na nákup nových rodinných domů s nízkou energetickou náročností.  Na závěr představíme regionální dotaci na podporu kulturního života ve městě Olomouc.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a vše nejlepší do roku 2021 přeje redakce Dotačních novin.
Podpora rozvoje komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

PŘEDMĚT DOTACE:
Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

ŽADATEL:
Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY:
Až 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 12. 2022.

Výzkumný ústav filozofický v Hannoveru (Forschungsinstitut für Philosophie Hannover) nabízí stipendium pro mladé začínající vědce v oblasti filozofie, humanitních a sociálních věd.

PŘEDMĚT DOTACE:
Podpora výzkumných projektů v eticky relevantních předmětech v oblasti filozofie, humanitních a sociálních věd.

ŽADATEL:
Studenti doktorského a post-doktorského studia v oblasti filozofie, humanitních a sociálních věd.

VÝŠE PODPORY:
Grant ve výši 1 500 EUR/měsíc po dobu 10 měsíců.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 1. 2. 2021.

Dotace na nákup nového rodinného domu a související opatření.

PŘEDMĚT DOTACE:
Nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností, vybudování zelené střechy, využití tepla z odpadních vod.

ŽADATEL:
Fyzická osoba a zároveň první nabyvatel rodinného domu (osoba kupující dokončený dům od stavebníka, který dům řádně dokončil).

VÝŠE PODPORY:
Až 450 000,- Kč na nákup domu, 500,- Kč/m2 zelené střechy, 35 000,- Kč na využití tepla z odpadních vod.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 12. 2021.

Dotace na podporu kulturního a společenského života ve městě.

PŘEDMĚT DOTACE:
Podpora festivalů profesionálního umění v oblastech hudby, divadla, tance a pohybového umění, výtvarného umění a literatury nebo multidisciplinárních festivalů realizovaných na území města Olomouc, které mají velký význam pro daný umělecký obor (nebo i více oborů), podporují vnímání Olomouce jako významné kulturní destinace (“město festivalů”) a rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství.

ŽADATEL:
Právnické a fyzické osoby působící v oblasti kultury.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 29. 1. 2021.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2020 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny