Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro veřejný sektor a neziskové organizace z více než 294 otevřených výzev vybíráme programy zaměřené na podporu sportu. V první řadě se v článku zaměříme na dvě výzvy v oblasti rekonstrukce či výstavby sportovní infrastruktury. Dále představíme výzvu na standardizovanou sportovní infrastrukturu, která doplňuje dvě výše uvedené výzvy, a vztahuje se pouze na projekty výstavby tréninkových hal pro míčové sporty, tréninkových zimních stadionů či plaveckých bazénů dle přesných parametrů. Informujeme také o možnostech dotací na protipovodňová opatření a boj se suchem.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a vše nejlepší do roku 2021 přeje redakce Dotačních novin.
 
Jak tomu bylo zvykem v minulých letech, tak i v roce 2021 bude finančně podporována výstavba či rekonstrukce sportovních zařízení v majetku obcí či sportovních organizací. Podmínky pro zisk dotace se ale oproti minulým letům změnily. Je to dáno především tím, že finanční podpora sportovišť přešla z gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) do kompetence relativně nedávno založené Národní sportovní agentury (NSA), která by se měla nyní sportu primárně věnovat.

NSA od svého založení vyhlásila již několik neinvestičních výzev pro sportovní organizace, z pohledu obcí či spolků však přišlo to nejzajímavější teprve s koncem roku 2020, kdy byly vyhlášeny dvě dotační výzvy, a to pro projekty sportovní infrastruktury do deseti milionů korun a projekty sportovní infrastruktury nad deset milionů korun. Pojďme se tedy na tyto výzvy podívat blíže.
Výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí podle stanovených standardů a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením.

PŘEDMĚT DOTACE:
Tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty, tréninkový zimní stadión, plavecký bazén 25 m.

ŽADATEL:
Veřejnoprávní a neziskové organizace, obchodní společnosti vlastněné veřejnými subjekty.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 6. 2022.

Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích.

PŘEDMĚT DOTACE:
Podpora spolkové sportovní činnosti na malých obcích – Podpora trenérů dětí a mládeže a materiálně technické základny pro jejich činnost (tj. přímá a systematická práce s dětmi a mládeží, soustavná příprava sportovců na sportovní akce regionálního, republikového či vrcholového charakteru, vzdělávání trenérů, pořízení sportovního vybavení, drobné opravy sportovišť a sportovních zařízení, apod.).

ŽADATEL:
Spolek a pobočný spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem a působící v obci nebo v místní části obce, která má maximálně 2 000 trvale žijících obyvatel a jeho členská základna od 5 do 18 let čítá minimálně 10 osob.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 19. 2. 2021.

Financování projektové přípravy, stavebního a zadávací řízení projektů zaměřených na protipovodňová opatření a boj se suchem.

PŘEDMĚT DOTACE:
Projektová příprava pro projekty zaměřené na a) realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, b) hospodaření se srážkovou vodou, c) na revitalizace a renaturace vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu.

ŽADATEL:
Veřejnoprávní a neziskové organizace, obchodní společnosti vlastněné veřejnými subjekty.

VÝŠE PODPORY:
Až 90 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 3. 2021.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2020 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny