Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑

Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,


v úvodu Dotačních Novin pro soukromý sektor s vámi sdílíme článek vysvětlující problematiku veřejné podpory a s ní souvisejícími pojmy „de minimis“ nebo „blokové výjimky“ včetně příkladu z praxe.

Následně z více než 416 otevřených výzev představujeme dotace na inovační vouchery v kraji Vysočina nebo dotace na podporu začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji. V obou případech je cílem podpora podnikatelských subjektů a zvyšování jejich konkurenceschopnosti. Závěr Dotačních Novin je věnován dotacím na podporu demonstračních farem, které mají za cíl předávání znalostí v zemědělství na základě praktických ukázek a prezentací udržitelných systémů hospodaření v praxi.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a svěží jarní energii vám přeje redakce Dotačních Novin.

   

De minimis (jinak též podpora malého rozsahu) je limit pro poskytování zvýhodněných dotací. Standardně se jedná o 200 000 EUR za dobu tří po sobě jdoucích let, ale v určitých případech může být tento limit dočasně navýšen. Důležitým faktem je, že do limitu se počítají i všechny propojené podniky s žadatelem o dotaci. Propojení znamená, že jsou subjekty vlastnicky spojené minimálně z 50 % a zároveň jsou propojeny přes právnickou osobu. V následujícím článku Dotačních Novin je problematika popsána detailněji.

Více informací

Cílem programu je podpora inovačních aktivit podnikatelských subjektů v Kraji Vysočina vedoucích ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti a k rozvoji aktivního inovačního prostředí regionu.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Návrh nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, nových typů zařízení, výrobků a materiálů, vývoj software či hardware, optimalizace výrobních procesů, modelování nebo simulace procesů, testování, měření a diagnostika projektu, design nových výrobků, digitální audit, zpracování strategie digitální transformace výroby a další aktivity ve spolupráci s výzkumnými institucemi nebo subjekty poskytující externí služby.

ŽADATEL:
Právnické i fyzické osoby podnikající ve zpracovatelském průmyslu nebo v informačních a komunikačních činnostech s provozovnou v Kraji Vysočina, které vznikly nejpozději 31. 12. 2019 a ke dni podání žádosti zaměstnávají minimálně 1 zaměstnance.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů projektu, maximálně 200 tis. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 14. 3. 2022 do 13. 10. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem programu je podpora nových podnikatelských subjektů a zvyšování samostatně výdělečné činnosti fyzických a právnických osob na území Ústeckého kraje.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Pořízení strojů, zařízení a technologií, výpočetní techniky, softwaru, vybavení, nářadí, nástrojů, materiálu a dalších pracovních a výrobních prostředků, licencí a patentů, technické zhodnocení stávajících strojů a strojních zařízení, zajištění publicity (tvorba webových stránek, katalogu, propagačních materiálů apod.), úhrada režijních a administrativních nákladů, úhrada osobních nákladů (mzdové náklady, zálohy na sociální a zdravotní pojištění) aj.

ŽADATEL:
Začínající podnikatel (právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji), který získal podnikatelské oprávnění k předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu (2022) nebo v roce předchozím (2021) a toto oprávnění získal poprvé.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu, maximálně 200 tis. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 11. 3. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem Ministerstva zemědělství je podpora činností Demonstračních farem a posílení systému předávání znalostí v zemědělství zaměřené na praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření a ochrany půdy v praxi.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Prezentace ucelených systémů hospodaření s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody v krajině, technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí, organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině, integrovaná ochrana rostlin a ekologické zemědělství.

ŽADATEL:
Podnikatelský subjekt, který se zabývá zemědělskou prvovýrobou.

VÝŠE PODPORY:
Až 1 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 3. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte Dotační Manager
a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny

logo