Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑

Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,


v úvodu Dotačních Novin pro veřejný sektor a neziskové organizace s vámi sdílíme článek přibližující možnosti podpory energetických úspor spojené s rekonstrukcí budov. V článku pro vás blíže popisujeme výzvy financované z Národního plánu obnovy (NPO) a Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Následně z více než 463 otevřených výzev představujeme mimořádnou dotaci na opravu domovního fondu na území Prahy 1 nebo dotaci pro dobrovolné hasiče v Plzeňském kraji. Závěr Dotačních Novin je věnován podpoře v rámci Programu rozvoje venkova pro různá území MAS v České republice. Mezi podporované aktivity v jednotlivých výzvách spadají veřejná prostranství, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, vybrané kulturní památky, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, zemědělství, řemesla i služby.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a svěží jarní energii vám přeje redakce Dotačních Novin.

   

Vzhledem k širokým dotačním příležitostem je tento článek zaměřen na energetické úspory spojené s rekonstrukcí budov. V rámci výzvy z Národního plánu obnovy je možné uvažovat o finanční podpoře zateplení, výměny oken, dveří, kotle či instalaci fotovoltaického systému. V rámci Operačního programu Životního prostředí jsou kromě tradičně podporovaných aktivit zateplení, výměny oken, dveří či kotle podporovány i další oblasti, např. financování technologií pro akumulaci, úpravu a rozvodů tzv. „šedých“ a srážkových vod, výstavby či rekonstrukce zelených střech nebo výměny chlazení a modernizace osvětlení. Prostudujte dotační možnosti blíže v našem článku.

Více informací

Dotace na opravu bytového domu na území Prahy 1. Příspěvek na opravu domovního fondu není poskytován k podpoře podnikání.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Oprava bytového domu nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1.

ŽADATEL:
Vlastníci a spoluvlastníci domu, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva.

VÝŠE PODPORY:
Až 50 % ze způsobilých výdajů projektu, maximálně 1,5 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 11. 3. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem programu je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Nákup nového dopravního automobilu, nákup nebo oprava cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu, nákup přetlakových dýchacích přístrojů, pořízení vybavení, oprava neinvestiční povahy.

ŽADATEL:
Obce, které jsou zřizovatelem jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDHO) zařazených do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany.

VÝŠE PODPORY:
Výše podpory se liší dle dotačního titulu. V rámci programu lze pro jednu JSDHO podat pouze jednu žádost.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 3. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí. Mezi podporované aktivity spadají v jednotlivých územích MAS veřejná prostranství, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, vybrané kulturní památky, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, zemědělství, řemesla i služby. Příjemci podpory mohou být obce nebo svazky obcí, příspěvkové organizace, školské právnické osoby, podnikatelské subjekty, zemědělští podnikatelé, NNO, církevní právnické osoby aj.

MAS Světovina lze předkládat žádosti o podporu do 18. 3. 2022, v MAS Přemyslovské střední Čechy do 23. 3. 2022, v MAS Havlíčkův kraj do 28. 3. 2022, v MAS Blanský les – Netolicko do 31. 3. 2022, v MAS Kraj živých vod do 31. 3. 2022, v MAS Poličsko do 3. 4. 2022, , MAS Třešťsko do 11. 4. 2022, v MAS Moravská cesta do 11. 4. 2022, v MAS Zlatá cesta do 29. 4. 2022 a závěrem v MAS Brána Vysočina do 13. 5. 2022.

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte Dotační Manager
a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny

logo