Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑

Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,


v úvodu Dotačních Novin pro veřejný sektor a neziskové organizace s vámi sdílíme článek přibližující možnosti podpory mateřských školek v rámci navazujícího programového období IROP 2021–2027. V článku se rozepisujeme o možnostech dotační podpory mateřských školek včetně výjimek, o předpokládaném termínu vyhlášení výzvy i výši podpory.

Následně z více než 450 otevřených výzev představujeme dotaci na rozvoj cyklistické infrastruktury na území Středočeského kraje nebo dotaci na přípravu projektových záměrů s cílem rozvoje obcí Ústeckého kraje. Závěr Dotačních Novin je věnován dotaci na posílení ekosystémů v sídlech, ať už se jedná o parky, zahrady, sady nebo uliční stromořadí.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a svěží jarní energii vám přeje redakce Dotačních Novin.

   

V novém období Integrovaného regionálního operačního programu je plánována opětovná finanční podpora mateřských školek ve výši až 90 %. S největší pravděpodobností se bude jednat o dotace na kompletní rekonstrukci MŠ včetně zázemí (jídelna aj.), vybudování přístavby či nástavby MŠ za účelem zvýšení kapacity zařízení, bezbariérové úpravy nebo úpravu venkovního prostranství. Avšak ne každá mateřská školka na tuto podporu fakticky dosáhne. V článku Dotačních Novin blíže přibližujeme úskalí dotačních podmínek.

Více informací

Dotace na rozvoj cyklistické infrastruktury na území Středočeského kraje v souladu s Koncepcí rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017–2023.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Výstavba cyklistické infrastruktury na dálkových a vybraných páteřních regionálních trasách, popř. na cyklotrasách spojujících cyklotrasy na území Prahy s cyklotrasami na území Středočeského kraje.

ŽADATEL:
Obce a dobrovolné svazky obcí na území Středočeského kraje.

VÝŠE PODPORY:
Až 5 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 8. 8. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Dotace na rozvoj venkovských obcí Ústeckého kraje a na podporu a propagaci jejich aktivit a projektů na tomto území.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Energetický audit, projektová dokumentace, hydrogeologický průzkum (posudek), geologický průzkum, odborné studie (např. územní, technické, regulační), zpracování projektové žádosti o finanční podporu do národních a evropských dotačních programů.

ŽADATEL:
Obec do 5000 obyvatel na území Ústeckého kraje.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů, max. 200 tis. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 13. 4. 2022 do 13. 6. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Dotace na posílení a obnovu biodiverzity a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů.

ŽADATEL:
Subjekty veřejného sektoru (obce, kraje, OSS, NNO, církve aj.), fyzické osoby podnikající.

VÝŠE PODPORY:
Až 60 % ze způsobilých výdajů, min. 250 tis. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 5. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte Dotační Manager
a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny

logo