Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Zadavatelé zakázek

Share Button

Kdo je veřejným zadavatelem:

Veřejným zadavatelem je Česká republika, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, a  jiná právnická osoba, pokud byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.

Kdo je dotovaným zadavatel:

Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 000 000 Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby. Dotovaný zadavatel postupuje při zadávání veřejné zakázky podle ustanovení  zákona platných pro veřejného zadavatele.

 Kdo je sektorový zadavatel:

Sektorovým zadavatelem je osoba vykonávající některou z relevantních činností, a tuto relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva, nebo nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či nepřímo uplatňovat dominantní vliv.

Potřebujete zadat zakázku?

Pokud potřebujete zadat veřejnou zakázku, využijte profesionálních služeb naší společnosti. Naše právní oddělení je složeno z odborníků, kteří mají se zadáváním zakázek bohaté zkušenosti a zajistí Vám tak kompletní administraci výběrového řízení.

Společnost navíc disponuje pojištěním právní odpovědnosti za správnost zadání veřejné zakázky. V praxi to znamená, že pokud bychom v průběhu zadávacího řízení udělali chybu, která by v případě dotačního projektu měla za následek sankci v podobě odvodu části, nebo dokonce celé přiznané dotace, je v rámci regresního postihu Vaše případná újma částečně kryta naší pojistkou a Vy tak neriskujete ztrátu finančních prostředků.

Jak postupovat?

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, neváhejte nás kontaktovat a naši pracovníci se Vám obratem ozvou.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>