Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Zakázka podle předpokládané hodnoty

Share Button

Co je předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jak již plyne z názvu, je zadavatelem stanovená a očekávaná cena, za kterou bude veřejná zakázka po skončení výběrového řízení realizována vítězným dodavatelem. Na základě předpokládané hodnoty veřejné zakázky lze dělit zakázky na zakázky malého rozsahu, podlimitní, nadlimitní a významné veřejné zakázky.

Co je zakázka malého rozsahu:

Za veřejnou zakázku malého rozsahu se považuje taková veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě dodávek a služeb 2 000 000 Kč, v případě stavebních prací 6 000 000 Kč bez DPH.

Co je podlimitní zakázka:

Podlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 000 Kč, avšak nedosahuje finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem. V případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč, avšak nedosahuje předpokládané hodnoty ve výši 131 402 000 Kč.

Co je nadlimitní zakázka:

Pro veřejné zakázky na dodávky a služby zadávané Českou republikou a státními příspěvkovými organizacemi je finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky 3 395 000 Kč, pro územně samosprávné celky, jejich příspěvkové organizace a dotované zadavatele je limit 5 244 000 Kč a pro sektorové zadavatele 10 498 000 Kč.

Pro veřejné zakázky na stavební práce je finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky pro všechny zadavatele ve výši 131 402 000 Kč.

Co je významná veřejná zakázka:

Významnou veřejnou zakázkou se rozumí taková veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí nejméně 300 000 000 Kč v případě, že zadavatelem je stát, státní příspěvková organizace a veřejnoprávní subjekt v případě, že financujícím nebo ovládajícím subjektem je stát nebo státní příspěvková organizace, nebo předpokládaná hodnota činí nejméně 50 000 000 Kč v případě, že zadavatelem je kraj, obec, příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem a veřejnoprávní subjekt v případě, že financujícím nebo ovládajícím subjektem není stát nebo státní příspěvková organizace. Institut významné veřejné zakázky se týká pouze veřejného zadavatele. Jedná se o zpřísnění pravidel v případě veřejných zakázek, které jsou co do finančního objemu abnormální.

Potřebujete zadat zakázku?

Pokud potřebujete zadat veřejnou zakázku, využijte profesionálních služeb naší společnosti. Naše právní oddělení je složeno z odborníků, kteří mají se zadáváním zakázek bohaté zkušenosti a zajistí Vám tak kompletní administraci výběrového řízení.

Společnost navíc disponuje pojištěním právní odpovědnosti za správnost zadání veřejné zakázky. V praxi to znamená, že pokud bychom v průběhu zadávacího řízení udělali chybu, která by v případě dotačního projektu měla za následek sankci v podobě odvodu části, nebo dokonce celé přiznané dotace, je v rámci regresního postihu Vaše případná újma kryta naší pojistkou a Vy tak neriskujete ztrátu finančních prostředků.

Jak postupovat?

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, neváhejte nás kontaktovat a naši pracovníci se Vám obratem ozvou.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>