Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví

Cílem je aktivizovat potenciál kulturního a přírodního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území. Celková alokace činí 425 mil. EUR.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Vlastníci památek, muzeí a knihoven nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí).
 • Fyzické osoby podnikající.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou prioritní osu.

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

1) Revitalizace souboru vybraných památek

 • Podporována bude revitalizace a zatraktivnění následujícího souboru památek:
  • památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
  • památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kultura,
  • národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
  • památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 (Indikativní seznam NKP).
 • Součástí revitalizace budou opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek:
  • zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků,
  • odstraňování přístupových bariér,
  • zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení,
  • restaurování památek,
  • rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů,
  • obnova parků a zahrad u souborů památek,
  • modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

2) Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění

 • Projekty muzeí a knihoven budou zaměřené na:
  •  zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů,
  • restaurování sbírkových a knihovních fondů,
  • zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků,
  • odstraňování přístupových bariér,
  • digitalizace sbírek a knihovních fondů (pouze jako součást komplexnějších projektů),
  • zabezpečení a osvětlení objektů,
  • rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů,
  • modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Podmínky výběru muzeí a knihoven pro podporu z IROP:

 • Muzeum je zřizováno státem nebo krajem.
 • Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr za poslední tři roky, překročila 30 000 návštěvníků.
 • Knihovna je zřízena podle § 3b zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Územní zaměření podpory:

 • Území všech krajů ČR kromě hl. m. Prahy.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

 • Ing. Josef Tuček
  Josef se zabývá dopravními projekty a také Integrovaným regionálním operačním programem. Vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem se však zabývá projekty z kompletního dotačního spektra. Vystudoval Vysokou školu Ekonomickou v Praze, fakultu výrobně ekonomickou a má na starosti také koordinaci ekonomických analýz a finančních plánů u investičních projektů. Jeho referenčním projektem je Město Příbram, kterému pomohl získat dotaci na rekonstrukci komunikací ve výši 13 mil. Kč.

Loading...
Loading...