Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Zpracování dokumentace k výběrovému řízení do 24 hodin!

Vyplňte nezávazný formulář. Více informací o službě naleznete v ceníku: ZDE

Zadavatel, název, sídlo, právní forma (obec, firma, OSVČ, …) (vyžadováno)


Plátce DPH
 Ano Ne

Název zakázky

Realizované v rámci projektu s názvem:

Registrační číslo projektu

Operační program/výzva

Výše podpory/dotace
 Méně než 50% Více než 50 %

Stručný popis předmětu zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH

Kritéria hodnocení
 Cena Záruka Doba dodání Jiné

Požadavky na prokázání kvalifikace
 1. splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 74 odst. 1 až 3 zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek 2. splňuje profesní kvalifikační předpoklady uvedené v § 77 odst. 1 zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek 3. Splňuje technické kvalifikační předpoklady dle § 79 odst. 2 písm. a (reference)

Doba plnění zakázky

Místo plnění zakázky

Váš email (vyžadováno)

Vaše telefonní číslo

Připomínky a poznámky klienta

Loading...
Loading...