Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Ceník zpracování dokumentace k výběrovému řízení

Vyplňte nezávazný poptávkový formulář: ZDE

Varianty Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) stavební práce/dodávky/ (Určeno zejména pro programy IROP, OPŽP, SZIF,MMR, Ministerstvo financí, MŠMT, pro veřejné Zadavatele i mimo dotační projekty v rámci VZMR) Cena bez DPH
Varianta VÝZVA Příprava výzvy a možnost konzultace (hodnocení, kvalifikace…) 2000,-
1 Výzva dle pravidel programu s doporučenými parametry  
2 1 telefonická konzultace a 1 emailová konzultace  
Varianta VYHLÁŠENÍ Příprava zadávacích podmínek pro vyhlášení a možnost konzultace (hodnocení, kvalifikace, smluvní podmínky…) 5000,-
1 Průzkum trhu  
2 Email průzkum trhu  
3 Procesní instituty (základní popis procesu s odkazem na aktuální metodiku programu)  
4 Výzva  
5 Krycí list  
6 Čestné prohlášení kvalifikace  
7 Návrh smlouvy  
8 Email Uchazečům  
9 Evidence oslovených Uchazečů  
10 Prohlášení projektanta  
11 2 telefonické konzultace a 2 emailová konzultace  
Varianta KOMPLET Příprava komplet zadávacích podmínek pro vyhlášení včetně protokolů, možnost konzultace (hodnocení, kvalifikace, smluvní podmínky, procesní instituty, komise…) 10 000,-
1 Průzkum trhu  
2 Email průzkum trhu  
3 Procesní instituty (základní popis procesu s odkazem na aktuální metodiku programu)  
4 Výzva  
5 Krycí list  
6 Čestné prohlášení kvalifikace  
7 Návrh smlouvy  
8 Email Uchazečům  
9 Evidence oslovených Uchazečů  
10 Prohlášení projektanta  
11 Formulář vysvětlení -dodatečné informace  
12 Email dodatečné informace  
13 Prohlídka místa plnění  
14 Evidenční arch  
15 Jmenování komise  
16 Prohlášení komise  
17 Protokol z hodnocení  
18 Výpočtový formulář  
19 Oznámení o výběru  
20 Email oznámení o výběru  
21 3 telefonické konzultace a 3 emailové konzultace  
Varianta ZASTOUPENÍ Příprava a kompletní zastoupení Zadavatele na základě příkazní smlouvy (podklady, proces zadání, komunikaci s uchazeči, moderaci komise, nahrání podkladů a vložení zakázky do ISKP atd… připravuje Příkazník v součinnosti s klientem) 40 000,-
Loading...
Loading...