Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání

Zastaralá podnikatelská infrastruktura a s ní spojené vysoké režijní náklady do značné míry ovlivňují investice do rozšiřování stávající a inovativní výroby MSP. Rozvoj nových a  inovativních podnikatelských aktivit je tak omezen nevhodnými parametry podnikatelských  nemovitostí. Hlavním cílem je zvýšit využitelnost této infrastruktury, včetně využití brownfieldů, umožňující přechod od běžné výroby v nízkých hodnotových stupních k inovativní výrobě.

Kdo může žádat o dotaci:

  • Podnikatelské subjekty (malé a střední podniky).
  • Municipality.

Kdy můžete žádat o dotaci:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

  • Výše podpory záleží na vybraném programu. Přehled jednotlivých programů naleznete zde.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury.
  • Rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

  • Ing. Michal Dufek
    Michal má na starosti program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a vzhledem ke svému vzdělání také podporu při zpracování ekonomických analýz a finančních částí projektů. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Hospodářská politika a peněžní ekonomie a bankovnictví. Dotace na inovativní projekty pomohl získat například společnostem PLEHASO, k.s., VÚP MEDICAL, a.s., TIPAFROST, a.s.. PBS Velká Bíteš, a.s., GriffTec s.r.o.

Loading...
Loading...