OP Zaměstnanost plus — 03–22-011 Navýšení kapacit nestátních neziskových organizací v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

Hlavním cílem podporovaných aktivit je navýšení kapacity nestátních neziskových organizací působících v oblasti rovnosti žen a mužů. Příjem žádostí: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 14. 10. 2022, 23:59 hodin. Příjemci podpory: Nestátní neziskové organizace. Typy podporovaných aktivit: Prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a … Pokračování textu OP Zaměstnanost plus — 03–22–011 Navýšení kapacit nestátních neziskových organizací v oblasti rovných příležitostí žen a mužů