Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03–22-011 Navýšení kapacit nestátních neziskových organizací v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

Hlavním cílem podporovaných aktivit je navýšení kapacity nestátních neziskových organizací působících v oblasti rovnosti žen a mužů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 14. 10. 2022, 23:59 hodin.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

  • Prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné prostřednictvím přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 CZK.
  • Míra podpory – rozpad zdrojů financování: 76,735 % EU / 23,265 % státní rozpočet / 0 % žadatel.

Specifika a omezení:

  • Ve výzvě budou podporovány organizace, které působí v oblasti rovnosti žen a mužů alespoň 3 roky.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2025.
  • Místo realizace: Místo realizace: celá ČR a EU.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru