Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑
Aktuální dotace pro soukromý sektor

Vážení příjemci Dotačních novin. Jako každý měsíc Vám přinášíme elektronickou verzi našich Dotačních novin, ve kterých se opět můžete těšit na nejaktuálnější informace o dotacích. V říjnovém vydání se mimo jiné dočtete o čerstvě schváleném Operačním programu Rybářství 2014-2020 a aktivitách, které budou v tomto programu podpořeny. V minulém čísle jsme Vám představili Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, v návaznosti na uveřejnění podrobností k jednotlivým programům se na pár řádcích k tomuto programu vrátíme. Dále Vám také přineseme informace o zajímavých, aktuálně otevřených výzvách. Podniky mohou přes úřady práce podávat žádosti na podporu odborného vzdělávání zaměstnanců. V rámci programu ERASMUS+ mohou soukromé organizace v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu získat dotaci na spolupráci na inovacích a výměně osvědčených postupů. Malé a střední podniky mohou žádat o grant, který podporuje aktivity zaměřené na posílení mezinárodní konkurenceschopnosti průmyslových podniků prostřednictvím efektivního využívání designu v inovačním procesu.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.
Mgr. et Mgr. Stanislava Hrabcová
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Mgr. et Mgr. Stanislava Hrabcová

Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

Operační program Rybářství 2014-2020 byl schválen!
Vláda schválila poslední zbývající Operační program Rybářství 2014-2020, který nabídne v novém období producentům ryb přibližně 1,1 miliardy korun, tedy více než v minulém sedmiletém období. Širší zaměření tohoto programu dá možnost získat dotaci také začínajícím rybářům nebo podnikatelům a pomůže rozjet jejich podnikání. Podrobnější informace o prioritních osách a podporovaných aktivitách se dočtete v tomto článku.


Novinky z OPPIKU!
V minulém čísle jsme si představili priority a cíle Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který si klade za cíl dosáhnout konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. V současné době jsou již známy podmínky jednotlivých programů. Tyto podmínky (výše podpory, příklady podporovaných aktivit a seznam způsobilých žadatelů) Vám přinášíme zde.


Inzerujte v tištěných Dotačních novinách
Nabízíme Vám možnost inzerce v našem čtvrtletníku. Nenechte si ujít možnost oslovit potenciální klienty prostřednictvím inzerce v tištěných Dotačních novinách. Archiv vydaných čísel si můžete prohlédnout zde. Prostor pro inzerci je omezený, proto doporučujeme zamluvit si místo ihned. V případě zájmu pište na email marketing@cyrrus.cz.


Erasmus+
Tento program poskytuje finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost. Více informací o vyhlášené výzvě se dočte v tomto odkazu.

Design pro konkurenceschopnost 2013-2014
Agentura na podporu obchodu CzechTrade vyhlásila výzvu k zasílání přihlášek do projektu, který zahrnuje aktivity zaměřené na posílení mezinárodní konkurenceschopnosti průmyslových podniků prostřednictvím efektivního využívání designu v inovačním procesu. Mezi podporované aktivity patří například propagace průmyslového designu v zahraničí, vzdělávání, distribuce informací o ekonomickém významu průmyslového designu prostřednictvím Design newsletteru a odborné publikace. O dalších podporovaných aktivitách se dočtete zde.