Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑
Aktuální dotace pro soukromý sektor

Vážení příjemci Dotačních novin. Jako každý měsíc Vám přinášíme elektronickou verzi našich Dotačních novin, ve kterých se opět můžete těšit na nejaktuálnější informace o dotacích. V listopadovém vydání se mimo jiné dočtete o operačním programu Životní prostředí a aktivitách, které pomůže realizovat. Dále Vám samozřejmě přineseme informace o zajímavých, aktuálně otevřených výzvách. V rámci norských fondů mohou získat právnické a fyzické osoby zajišťující kulturní služby dotaci na realizaci kulturních projektů. Kromě této výzvy je možné získat dotaci na projekty zaměřené na problematiku rovných příležitostí a prevence domácího násilí. Firmy mohou do 22. 1. 2015 využít dotaci na usnadnění přístupu k oborovým obchodním akcím a trhům v audiovizuální oblasti. V neposlední řadě zde naleznete informace o naší nejnovější aplikaci Dotační Manager, díky které už Vám žádná dotace zaručeně neuteče.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.
Bc. et Bc. Kateřina Suchá
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Bc. et Bc. Kateřina Suchá

Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

Operační program Životní prostředí pro podnikatele
V tomto čísle si přiblížíme další z operačních programů nového sedmiletého období, tentokrát Operační program Životní prostředí. V článku se dočtete, jaké prioritní osy a podporované aktivity jsou určeny pro podnikatelské subjekty. Více informací se dozvíte v tomto článku.


Dotační Manager

Podpora současného umění
V rámci norských fondů je možné získat dotaci na realizaci nejrůznějších kulturních projektů. Mezi podporované aktivity patří koncertní akce, hudební festivaly, výstavní projekty, festivaly a přehlídky nadregionálního, celostátního a mezinárodního významu. Žádosti je možné předkládat do 9. 1. 2015. Podrobnější informace o této výzvě naleznete zde.

Inzerujte v tištěných Dotačních novinách
Nabízíme Vám možnost inzerce v našem čtvrtletníku. Nenechte si ujít možnost oslovit potenciální klienty prostřednictvím inzerce v tištěných Dotačních novinách. Archiv vydaných čísel si můžete prohlédnout zde. Prostor pro inzerci je omezený, proto doporučujeme zamluvit si místo ihned. V případě zájmu pište na email marketing@cyrrus.cz.

Dejme (že)nám šanci rovnými příležitostmi a prevencí domácího násilí
Dotace na vzdělávání žen, marketingové kampaně, publikace podporující rovnost mužů a žen a na řadu dalších aktivit mohou získat subjekty soukromého sektoru ve dvou oblastech. Jedná se o oblast rovných příležitostí a prevenci domácího násilí. V rámci rovných příležitostí spadá mezi podporované projekty zvyšování veřejného povědomí o této problematice, vznik služeb péče o děti předškolního věku a zavedení flexibilních pracovních režimů. Podrobnější informace o specifikách výzvy se dočtete zde. V oblasti prevence násilí spadají mezi podporované projekty služby pro osoby ohrožené a postižené osoby domácím násilím, zvyšování povědomí a prevence o domácím násilí. Více informací naleznete zde.


Podpora přístupu na trhy
Soukromé subjekty mají jedinečnou příležitost využít dotaci na usnadnění přístupu k oborovým obchodním akcím a trhům v audiovizuální oblasti. Podporovány jsou tři typy akcí: přístup na fyzické trhy pro evropské odborníky, internetové nástroje určené odborníkům a společné evropské propagační činnosti. O dotaci mohou žádat soukromé společnosti do 22. 1. 2015. Podrobnější informace naleznete zde.