Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑
Aktuální dotace pro veřejný sektor

Vážení čtenáři Dotačních novin. Jako každý měsíc Vám přinášíme elektronickou verzi našich Dotačních novin, ve kterých se opět můžete těšit na nejaktuálnější informace o dotacích. V říjnovém vydání se mimo jiné dočtete o přeshraničních programech 2014-2020 a aktivitách, které budou v těchto programech podpořeny. Dále Vám také přineseme informace o zajímavých, aktuálně otevřených výzvách. V současné době mohou obce využít poslední dotační příležitosti a využít programy Přeshraniční spolupráce 2007-2013. Až do 15. 11. 2014 mohou kraje získat dotaci na úhradu nákladů na poskytování základních druhů a forem sociálních služeb. Obce mohou získat do 6. 1. 2015 až 85 % dotaci na investice do dopravní infrastruktury, například úpravu přechodů. Státní fond dopravní infrastruktury také nabízí finance na výstavbu a údržbu cyklistických stezek.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.
Mgr. Jana Valová
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Mgr. Jana Valová

Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

Operační programy Přeshraniční spolupráce 2014-2020
Cílem programů je podporovat přeshraniční spolupráci mezi hraničními regiony NUTS III sousedících s regiony v jiném členském státu. Pro Českou republiku existuje v programovacím období 2014-2020 operační program pro přeshraniční spolupráci s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a Slovenskem. V článku se dočtete, na co budou zaměřeny prioritní osy jednotlivých operačních programů a představíme Vám i výběr podporovaných aktivit, díky kterým můžete začít plánovat a připravovat projekty ve Vaší obci nebo městě. Více se dozvíte v tomto článku.


Dotace z přeshraničního programu Česká republika – Slovensko 2007-2013
Obce a městské části mohou v současné době ještě využít posledních dotačních příležitostí z přeshraničního programu Česká republika – Slovensko 2007 – 2013. Až do 21. 11. 2014 je možné získat finanční podporu na budování dopravní infrastruktury, obslužných dopravních komunikací a na projekty vedoucí k zachování životního prostředí a rozvoje krajiny (posilování protipovodňových opatření, zlepšování nakládání s odpady apod.). Podrobnější informace o této výzvě se dozvíte zde. Dále mohou obce, svazky obcí a kraje žádat do 1. 12. 2014 o finanční příspěvek na setkávání a výměny mezi mládeží, folklorní slavnosti, ekologická školení a na propagační a prezentační aktivity podporující atraktivity cestovního ruchu. Kompletní výčet podporovaných aktivit naleznete zde.


Dotace na úhradu nákladů na poskytování sociálních služeb
Kraje mohou až do 15. listopadu získat dotaci na úhradu nákladů na poskytování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování soc. služeb. Podrobnější informace o této výzvě se dočtete zde.


Investice do dopravní infrastruktury s dotacemi
Až do 6. 1. 2015 mohou obce získat až 85 % dotaci na realizaci investic do dopravní infrastruktury. Finanční podporu je možné získat na výstavbu a úpravu přechodů, na realizaci projektů zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou pohyblivostí a v neposlední řadě také na úpravy infrastruktury, které povedou ke zklidnění dopravy. Více informací o této výzvě naleznete zde.

Dotace na cyklostezky
Ze Státního fondu dopravní infrastruktury je možné do 9. 1. 2015 čerpat dotaci ve výši
85 % na výstavbu či údržbu cyklistických stezek. O dotaci mohou žádat obce, svazky obcí a příspěvkové organizace zřízené obcemi. Podrobnější informace o této výzvě zjistíte zde.