Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑
Aktuální dotace pro soukromý sektor

Vážení čtenáři Dotačních novin. Jako každý měsíc Vám přinášíme elektronickou verzi našich Dotačních novin, ve kterých se opět můžete těšit na nejaktuálnější informace o dotacích. Jelikož právě čtete poslední vydání novin v roce 2014, dovolíme si v tomto Vánočním čísle bilancovat nad již skoro uplynulým rokem. Dále Vám samozřejmě přineseme informace o zajímavých, aktuálně otevřených výzvách. Vláda schválila národní dotace ve výši 1,57 miliardy korun pro zemědělce a venkov na rok 2015. Peníze půjdou zejména do živočišné výroby a nově bude spuštěný program Udržování a obnova kulturního dědictví venkova. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo několik programů pro rok 2015, pro podnikatelské subjekty je do 12. 2. 2015 otevřen podprogram Cestování dostupné všem 2015, který podporuje například rekonstrukci nebo vybudování odpočívadel či zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu. Ministerstvo zemědělství řeší problém nepříznivé věkové struktury zemědělců a nízký příliv mladých pracovníků do zemědělství vyhlášením výzvy Předčasné ukončení zemědělské činnosti. Na závěr bychom Vám chtěli představit naši nejnovější aplikaci Dotační Manager, díky které už Vám žádná dotace zaručeně neuteče.

Hezké Vánoce a spoustu úspěchů nejen v oblasti dotací Vám v celém novém roce 2015 přeje tým CYRRUS ADVISORY, a.s.


Jakub Heidlberk, BA (Hons)
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Jakub Heidlberk, BA (Hons)

Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

Poohlédnutí za rokem 2014
Je to již rok co jsme pro Vás spustili novou verzi webu Dotacni.info. Za tuto dobu nás navštívilo už přes 200 000 zájemců o dotační informace. Přibližně 6 tisícům z Vás jsme zodpověděli jejich dotazy, stovky klientů následně využily naší pomoci se zpracováním žádostí o dotace, výběrovými řízeními a realizací jejich projektů. I přes relativní útlum dotací v roce 2014 se náš tým konzultantů během roku 2014 znovu rozrostl a měli jsme tu čest přivítat do naší CA rodinky i nejmladšího člena Toníka. Kromě toho jsme se účastnili nejrůznějších workshopů a televizních debat. Naše služby byly v tomto roce rozšířeny o unikátní monitoring dotačních příležitostí a aplikaci Dotační Manager. Dotační noviny pro veřejný a soukromý sektor jsme začali vydávat i v tištěné formě, jako čtvrtletník. Založili jsme také sesterskou společnost CYRRUS MARKETING, která zajišťuje veškeré marketingové služby. Všechny tyto úspěchy nás motivují k dalšímu zdokonalování a rozšiřování spektra nabízených služeb. V roce 2015 se již rozjede nové programové období EU a my věříme, že Vám znovu pomůžeme zorientovat se ve složitém labyrintu dotací.


Pozor! Program rozvoje venkova vyhlašuje 22. kolo příjmu žádostí!
Ve 22. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova mohou podnikatelé získat dotaci na stroje a technologie do zemědělských, potravinářských a lesnických podniků. Výzva bude probíhat v termínu od 26. 1. 2015 do 9. 2. 2015 a vzhledem k potřebě proplatit veškeré dotace do konce roku 2015, budou u všech opatření žadatelé povinni úhradu výdajů a následné předložení Žádosti o proplacení zajistit nejpozději do 30. 6. 2015. V případě doplňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Dotační Manager

Národní dotace pro zemědělce a venkov 2015
Ministerstvo zemědělství předložilo návrh národních dotačních programů na rok 2015, které byly 2. 12. 2014 schváleny vládou. Na podporu zemědělství a venkova je připraveno cca 1,57 miliardy korun a podpořena bude zejména živočišná výroba, která je důležitá pro udržení pracovních míst na venkově a zároveň perspektivním odvětvím výroby s vysokou přidanou hodnotou. Jaké další sektory a jak velkou částkou budou z národních dotací podpořeny, se dozvíte v následujícím článku.

Národní program podpory cestovního ruchu
Výzvu na podporu cestovního ruchu z podprogramu Cestování dostupné všem 2015, vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj nejen pro obce, ale také pro podnikatelské subjekty. Spoluúčast příjemce dotace je minimálně 50 % a žádosti jsou přijímány do 12. 2. 2015. Mezi podporované aktivity patří mimo jiné zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (např. nájezdové rampy, schodolezy, výtahy, pořízení městských kol atd.) kromě těchto aktivit program podporuje rekonstrukce a vybudování odpočívadel či zavedení i zlepšení vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a mnoho dalších. Ostatní podporované aktivity naleznete zde.


Předčasné ukončení zemědělské činnosti
Vyhlášeným opatřením je snaha motivovat starší zemědělce po dosažení věku 55 let k ukončení aktivní zemědělské činnosti a vytvořit tak prostor pro nástup mladších zemědělců. Podporou je zejména řešen problém nepříznivé věkové struktury zemědělců a nízký příliv mladých pracovníků do zemědělství. Jaké podmínky musíte pro toto opatření splnit, se dozvíte zde.

Inzerujte v tištěných Dotačních novinách
Nabízíme Vám možnost inzerce v našem čtvrtletníku. Nenechte si ujít možnost oslovit potenciální klienty prostřednictvím inzerce v tištěných Dotačních novinách. Archiv vydaných čísel si můžete prohlédnout zde. Prostor pro inzerci je omezený, proto doporučujeme zamluvit si místo ihned. V případě zájmu pište na email marketing@cyrrus.cz.