Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑
Aktuální dotace pro veřejný sektor

Vážení čtenáři Dotačních novin. Jako každý měsíc Vám přinášíme elektronickou verzi našich Dotačních novin, ve kterých se opět můžete těšit na nejaktuálnější informace o dotacích. Jelikož právě čtete poslední vydání novin v roce 2014, dovolíme si v tomto Vánočním čísle bilancovat nad již skoro uplynulým rokem. Dále Vám samozřejmě přineseme informace o zajímavých, aktuálně otevřených výzvách. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo několik programů pro rok 2015, ze kterých bude možné získat dotaci. Otevřen bude Program bydlení pro rok 2015, ze kterého je mimo jiné možná regenerace prostranství panelových sídlišť, dále byla vyhlášena výzva z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, který podporuje například zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. Poslední podprogram Cestování dostupné všem 2015, podporuje například rekonstrukci nebo vybudování odpočívadel či zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu. Všechny tyto výzvy budou otevřeny do poloviny února 2015. Na závěr bychom Vám chtěli představit naši nejnovější aplikaci Dotační Manager, díky které už Vám žádná dotace zaručeně neuteče.

Hezké Vánoce a spoustu úspěchů nejen v oblasti dotací Vám v celém novém roce 2015 přeje tým CYRRUS ADVISORY, a.s.
Ing. Petra Králíčková
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Ing. Petra Králíčková

Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

Poohlédnutí za rokem 2014
Je to již rok co jsme pro Vás spustili novou verzi webu Dotacni.info. Za tuto dobu nás navštívilo už přes 200 000 zájemců o dotační informace. Přibližně 6 tisícům z Vás jsme zodpověděli jejich dotazy, stovky klientů následně využily naší pomoci se zpracováním žádostí o dotace, výběrovými řízeními a realizací jejich projektů. I přes relativní útlum dotací v roce 2014 se náš tým konzultantů během roku 2014 znovu rozrostl a měli jsme tu čest přivítat do naší CA rodinky i nejmladšího člena Toníka. Kromě toho jsme se účastnili nejrůznějších workshopů a televizních debat. Naše služby byly v tomto roce rozšířeny o unikátní monitoring dotačních příležitostí a aplikaci Dotační Manager. Dotační noviny pro veřejný a soukromý sektor jsme začali vydávat i v tištěné formě, jako čtvrtletník. Založili jsme také sesterskou společnost CYRRUS MARKETING, která zajišťuje veškeré marketingové služby. Všechny tyto úspěchy nás motivují k dalšímu zdokonalování a rozšiřování spektra nabízených služeb. V roce 2015 se již rozjede nové programové období EU a my věříme, že Vám znovu pomůžeme zorientovat se ve složitém labyrintu dotací.

Pozor! Program rozvoje venkova vyhlašuje 22. kolo příjmu žádostí!
Obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích mohou podat žádost o dotaci v rámci 22. kola příjmu žádostí, které potrvá od 26. 1. 2015 do 9. 2. 2015. V rámci této výzvy lze pořídit stroje a zařízení sloužící pro obnovu a výchovu lesních porostů a stroje a zařízení na výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi. Vzhledem k potřebě proplatit veškeré dotace do konce roku 2015, budou u všech opatření žadatelé povinni úhradu výdajů a následné předložení Žádosti o proplacení zajistit nejpozději do 30. 6. 2015. V případě doplňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Dotační Manager

Podpora bydlení 2015
V rámci vyhlášené výzvy z Ministerstva pro místní rozvoj mohou obce a další způsobilí žadatelé až do 16. 2. 2015 využít dotaci na regeneraci bytových sídlišť, dále mohou využít prostředky na výstavbu technické infrastruktury a na výměnu domovních olověných rozvodů. Výše podpory je rozdělena dle jednotlivých podprogramů. Více informací o aktuálně vypsané výzvě se dočtete zde.

Podpora obnovy a rozvoje venkova
Dotaci na investiční a neinvestiční akce mohou získat obce v roce 2015 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, který předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově obcí v souladu s místními tradicemi. Dotaci lze získat např. na obnovu a údržbu venkovské zástavby, komplexní úpravu veřejných prostranství, rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity a mnoho dalších aktivit. Žádosti je možné podávat do 16. 2. 2015. Jakou výši podpory lze na podporované aktivity získat se dozvíte zde.


Národní program podpory cestovního ruchu
Výzvu na podporu cestovního ruchu z podprogramu Cestování dostupné všem 2015, vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj nejen pro obce, ale také pro podnikatelské subjekty. Spoluúčast příjemce dotace je minimálně 50 % a žádosti jsou přijímány do 12. 2. 2015. Mezi podporované aktivity patří mimo jiné zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (např. nájezdové rampy, schodolezy, výtahy, pořízení městských kol atd.) kromě těchto aktivit program podporuje rekonstrukce a vybudování odpočívadel či zavedení i zlepšení vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a mnoho dalších. Ostatní podporované aktivity naleznete zde.